доц. мр Изабела Стефани


Недостаје слика

мр Изабела Стефани

Доцент


Телефон021/485-4534
E-mail
Академско звањеДоцент

Изабела Стефани, рођена Берић, рођена је 17.08.1976. године у Паризу. Основну и средњу школу (Гимназија - природно-математички смер) завршила је у Сремској Митровици, Србија. Факултет техничких наука у Новом Саду, електротехнички одсек је уписала школске 1995/96. године, смер електроенергетика и дипломирала 2001. године са темом: "Избор подешења релеја са струјно зависном карактеристиком". Школске 2002/2003. године уписала је постдипломске студије, на Факултету техничких наука у Новом Саду, смер електроенергетика - електроенергетски системи и магистрирала 2007. године са темом: "Релејна заштита дистрибутивних мрежа". Од јула 2002. године до маја 2003. године, радила је у ДМС Групи, ДОО за електроенергетски инжињеринг као инжењер енергетике. Од јуна 2003. године до сада запослена је на Факултету техничких наука у Новом Саду - Институт за енергетику, електронику и телекомуникације, као асистент-приправник. Области рада и ангажовања су везане за релејну заштиту и анализу кратких спојева. До сада је објавила 11 радова.

Доцент
01.02.2023.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са магистратуром24.12.2012.01.01.2014.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Асистент са магистратуром01.02.2008.01.12.2012.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Асистент приправник01.06.2003.01.01.2008.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Предавач01.07.2020.31.01.2023.Катедра за електроенергетику и примењено софтверско инжењерство
НазивУ Установи
Избор подесења релеја са струјно зависном карактеристиком

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2001

Релејна застита дистрибутивних мреза

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2007

Критеријум продукцијеОпис
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBekut D., Stefani I., Parmaković A.: Analysis of Irregular State in Radial distribution Network Naziv skupa: 14thInternational conference on Power System Protection
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBekut D., Đurić D., Stefani I.: Indices for relay protection quality in distribution network Naziv skupa: 38thUniversities power engineering conference UPEC 2003
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBekut D., Đurić D., Stefani I.: Optimization procedures for time setting/coordination of relays Naziv skupa: 38th Universities Power Engineering Conference – UPEC 2003
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниD. Bekut, S. Mandić, I. Berić Naziv: Generators Influence on Protection in Distribution Network Naziv skupa: Balkan Power Center Report, Workshop T.1.3, Operation and Control of RES in Isolated Regions
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBekut D., Stefani I., Grbić I.: Algorithm for phase interruption recognition in distribution networks Naziv skupa: 9th International Symposium Interdisciplinary Regional Research , 634. 9th International Symposium, Interdisciplinary Regional Research ISIRR2007, Novi Sad, 21-22 Jun, 2007
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBekut D., Stefani I., Vukobrat N.: Model for fault state calculation when grounding breaker acts Naziv skupa: 9th International Symposium Interdisciplinary Regional Research , 634. 9th International Symposium, Interdisciplinary Regional Research ISIRR2007, Novi Sad, 21-22 Jun, 2007
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić N., Marijanović V., Stefani I.: Smart Grid Solutions in Distribution Networks - Cost Benefit Analysis, 4. China International Conference on Electricity Distribution ICED, Nanjing, 12-16 Septembar, 2010, pp. 1-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović D., Bekut D., Mijatović Lj., Stefani I.: AMI Integration for Enhanced Operations, 1. Metering Europe, Barselona, 6-8 Oktobar, 2009
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović D., Boškov E., Bekut D., Stefani I.: Impact of distributed generators in Hybrid MV and LV distribution networks , 4. European PV-Hybrid and Mini-Grid Conference, Glyfada, 29-30 Maj, 2008, pp. 49-54, ISBN 978-3-934681-72-9
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаБекут Д., Стефани И.: Прекострујна заштита у слабоупетљаним дистрибутивним мрежама Назив часописа: Електропривреда , Електропривреда, 2003, Но 1, пп. 15-24, ИССН 0013-5755
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаД.Бекут, И.Берић, А.Пармаковић Назив: Прекострујне заштите у слабоупетљаним дистрибутивним мрежама Назив часописа: Електропривреда
(М52) Рад у часопису националног значајаД.Д.Бекут, Р.Бибић, И.Берић Назив: Програмски пакет за менаџмент дистрибутивних система – ИИ део: Релејна заштита Назив часописа: Електродистрибуција
(М52) Рад у часопису националног значајаБекут Д., Бибић Р., Стефани И.: Програмски пакет за менаџмент дистрибутивних система - И део - Кратки спојеви и локација квара, Електродистрибуција, 2001, Но 2, пп. 120-126
(М52) Рад у часопису националног значајаБекут Д., Бибић Р., Стефани И.: Програмски пакет за менаџмент дистрибутивних система - ИИ део - Релејна заштита, Електродистрибуција, 2002, Но 1, пп. 26-34
(М52) Рад у часопису националног значајаБекут Д., Швенда Г., Дујић Ј., Стефани И.: Могућности за унапређење термичке заштите у дистрибутивним мрежама Назив часописа: Електродистрибуција , Електродистрибуција, 1998, пп. 244-257
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБекут Д., Стефани И., Пармаковић А.: Стање и перспективе развоја програмског пакета за релејну заштиту Назив скупа: ИИИ Југословенско саветовање ЈУКО-ЦИРЕД
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниBekut D., Mandić S., Stefani I.: Generators Impact on Protection in Distribution Network Naziv skupa: Balkan Power Center Report, Workshop T.1.3, Operation and Control of RES in Isolated Regions
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниBekut D., Stefani I., Parmaković A.: Izbor podešenja i koordinacija releja u slaboupetljanim radijalnim mrežama Naziv skupa: III Jugoslovensko savetovanje JUKO-CIRED
(М72) Одбрањен магистарски радСтефани И.: Релејна заштита дистрибутивних мрежа, Нови Сад, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2007
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентЕлектроенергетикаУниверзитет у Новом Саду01.02.2023.
ПредавачЕлектроенергетикаУниверзитет у Новом Саду01.07.2020.
Асистент приправник РЕлектроенергетикаУниверзитет у Новом Саду28.01.2014.
АсистентЕлектроенергетика01.12.2013.
АсистентЕлектроенергетика01.12.2013.
Асистент приправникЕлектроенергетикаФакултет техничких наука01.11.2005.