Predmet: Specijalističkog rada - Izrada i odbrana (17 - IMS02)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2018..

Specijalista inženjer menadžmenta treba da pokaže povećanu sposobnost istraživanja u slučaju novih ili nepoznatih problema u predmetnoj oblasti, povezivanja stečenih znanja i veština pri rešavanju složenijeg problema, kao i mogućnost da prate i usvajaju novine i rezultate istraživanja.
Specijalisti inženjeri menadžmenta unapređuju svoja ranija stečena znanja onim znanjima i veštinama koja im osiguravaju bolji nastup na tržištu rada, a stečene kompetencije im omogućavaju zaposlenje u istraživačkim i razvojnim centrima i institutima, u preduzećima ili sopstvenim organizacijama.Studenti koji steknu specijalizaciju iz navedenih podoblasti mogu samostalno, ili u timu, da rešavaju najsloženije probleme,jer produbljuju ranije stečena akademska znanja i veštine, razumevanje i sposobnosti. Osposobljeni su za rešavanje složenih problema. Oni samostalno istražuju, obrađuju podatke dobijene istraživanjem, izvode zaključke, pišu i brane rezultate rada.
Izradom i odbranom specijalističkog rada studenti se specijalizuju u užoj naučnoj oblasti koja je predmet njihove akademske specijalizacije. Specijalista inženjer menadžmenta raspolaže sa produbljenim akademskim teorijskim i praktičnim znanjima i veštinama iz odabrane uže naučne oblasti, poznaje u akademskoj sredini šire prihvaćenu metodologiju rešavanja složenijih problema i sposoban je da ih samostalno i kreativno primeni u rešavanju problema koji će se pojaviti u praksi
Nakon prihvatanja prijave specijalističkog rada kandidat uz nadzor mentora pristupa izradi rada. Izrada specijalističkog rada treba da se odvija u skladu i po planu realizacije izloženoj u prijavi rada. Kandidat u laboratoriji i/ili na terenu samostalno radi na praktičnim aspektima problema koji rešava. U konsultacijama sa mentorom po potrebi proverava plan rada, u pogledu elemenata koje sadrži, dinamike realizacije ili dodatnih izvora literature.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
SviSpecijalistički radovi iz problematike studijskog programa- Svi
SviUdžbenici i monografije iz problematike studijskog programa- Svi
SviZbornici radova naučnih skupova iz problematike studijskog programa- Svi
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana specijalističkog radaneda50.00
Izrada sa teorijskim osnovama specijalističkog radaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!