Predmet: Engleski jezik - viši (06 - EJE6)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastEngleski jezik
MultidisciplinarnaNe
ESPB2
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Engleski jezik - osnovni višidada

Predmeti kojima je preduslov predmet Engleski jezik - viši

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Engleski jezik - napredni višidada
Dalje usavršavanje i razvijanje svih jezičkih veština na nivou B2 Zajedničkog evropskog okvira za strane jezike u okviru materije pokrivene ovim predmetom. Ovladavanje vokabularom i gramatičkom gradjom koju pokriva predmet i drugi deo predvidjene literature.
Studenti su sposobni da prilikom čitanja, pisanja, slušanja i govora funkcionišu na nivou koji je približan nivou B2 Zajedničkog evropskog okvira za strane jezike. Poseduju širok fond reči vezan za teme koje se obradjuju u okviru predmeta (drugi deo literature)i adekvatno ih koriste. Samouvereno vladaju gramatičkom gradjom definisanom na ovom nivou.
Gramatička gradja pokrivena literaturom za ovaj predmet na nivou B2 Zajedničkog evropskog okvira za strane jezike. Vokabular vezan za teme pokrivene literaturom. Razvijanje svih jezičkih veština na ovom nivou u okviru date literature (drugi deo udžbenika. )
Akcenat je na aktivnosti studenata u toku časa, njihovoj interakciji sa nastavnikom i medju sobom. Koristi se komunikativni pristup u nastavi stranih jezika.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Simon Haines and Barbara Stewart First Certificate Masterclass(units 7-12) 2000 Oxford University Press Engleski
Simon Haines and Barbara Stewart First Certificate Language Practice 2000 Oxford University Press Engleski
Grupa autora Oxford English - Serbian Dictionary 2006 OUP Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Mirović Ivana
Nastavnik stranih jezika

Predavanja
Nedostaje slika

Katić mr Marina
Nastavnik stranih jezika

Predavanja
Nedostaje slika

Ličen Branislava
Nastavnik stranih jezika

Predavanja