Управа Факултета


16.07.2014. - 10:31 

Проф. др Раде Дорословачки
Декан

Телефон: (+381) 21 485 2055
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2055
Fax: (+381) 21 458 133
E-mail: ftndean@uns.ac.rs

Проф. др Драгиша Вилотић
Продекан за наставу

Телефон: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2349
Fax : (+381) 21 458 133
E-mail: vilotic@uns.ac.rs

Проф. др Владимир Катић
Продекан за развој и финансије

Телефон: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2500
Fax: (+381) 21 458 133
E-mail: katav@uns.ac.rs

Проф. др Срђан Колаковић
Продекан за инвестиције и сарадњу са привредом

Телефон: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2645
Fax : (+381) 21 458 133
E-mail: kolak@uns.ac.rs

Ванр. проф. др Дарко Стефановић
Продекан за науку

Телефон: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2169
Fax : (+381) 21 458 133
E-mail: darkoste@uns.ac.rs

Проф. др Илија Ковачевић
Саветник декана

Телефон: (+381) 21 485 2285
(+381) 21 6350 413
Fax : (+381) 21 458 133
E-mail: ilijak@uns.ac.rs

дипл. правник Иван Нешковић
Секеретар факултета

Телефон: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2434
Fax : (+381) 21 458 133
E-mail: neskovic@uns.ac.rs