Osnovne akademske studije / Primenjeno softversko inženjerstvo
Primenjeno softversko inženjerstvo

 Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva (Dipl. inž. elektr. i računar.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
4 / 8


Ukupan broj ESPB bodova
240 

Studije primenjenog softverskog inženjerstva na Departmanu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu su zasnovane na najboljim iskustvima najprestižnijih svetskih univerziteta (MIT, Carnegie Mellon, Fraser). Nastavni plan je koncipiran tako da prati najsavremenije tendencije u računarstvu (posebno u softverskom inženjerstvu), odnosno u elektroenergetici, radi njihove primene u razvoju softvera za podršku elektroenergetskih sistema. Studije su podeljene na tri stepena....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Popović dr Dragan
Redovni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Algebra44009
Softverski alati u elektroenergetici30219
Programski jezici i strukture podataka40409
Strani jezik 1 - izborni30003

Godina: 1, Semestar: Letnji

Matematička analiza43019
Osnovi elektrotehnike44009
Arhitektura računara40319
Sociološki aspekti tehničkog razvoja20003

Godina: 2, Semestar: Zimski

Elektroenergetski sistemi32017
Objektno programiranje40318
Izborni predmet 100004
Logičko projektovanje računarskih sistema 130216
Metodi optimizacije u elektroenergetici32015

Godina: 2, Semestar: Letnji

Operativni sistemi40318
Izborni predmet 200004
Arhitektura distribuiranih sistema u elektroenergetici30215
Izborni predmet 300008
Diskretna matematika21015

Godina: 3, Semestar: Zimski

Programski prevodioci20204
Baze podataka 141218
Izborni predmet 400006
Modeliranje i simulacija sistema40318
Interakcija čovek računar30214

Godina: 3, Semestar: Letnji

Razvoj elektroenergetskog softvera30126
Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima30126
Osnove softvera sa kritičnim odzivom u elektroenergetskim sistemima30216
Veb programiranje30216
Razvoj višeslojnih aplikacija u elektroenergetskim sistemima30216

Godina: 4, Semestar: Zimski

Izborni predmet 533006
Izborni predmet 630306
Izborni predmet 733006
Izborni predmet 830216
Izborni predmet 930216

Godina: 4, Semestar: Letnji

Izborni predmet 1030306
Izborni predmet 1130216
Stručna praksa00033
Projekat00303
Izrada i odbrana diplomskog rada0001012