Predmet: Mehanika 2 (06 - M107)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastMehanika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za tehničku mehaniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 13.09.2007..


Predmeti kojima je preduslov predmet Mehanika 2

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Teorija mehanizama i mašinadane
Razvijanje apstraktnog mišljenja i sticanje znanja iz Kinematike kao osnovnog predmeta neophodnog za izučavanje geometrije kretanja.
Sticanje znanja neophodnih za budućeg mašinskog inženjera.
1.Vreme, prostor, objekti i kretanje u kinematici. 2.Vektor položaja tačke. Trajektorija i linija putanje tačke. 3.Srednja brzina i ubrzanje tačke. Trenutna brzina i ubrzanje tačke. 4.Hodografi brzine i ubrzanja tačke. 5.Brzina i ubrzanje tačke u Dekartovim, polarnim, prirodnim koordinatama. 6.Jednoliko i ravnomerno promenljivo pravolinijsko i krivolinijsko kretanje tačke. 7.Kretanje tačke po krugu. 8.Translatorno kretanje krutog tela. 9.Obrtanje tela oko nepomične ose 10.Jednoliko i ravnomerno promenljivo obrtanje krutog tela oko ose. 11.Složeno translatorno kretanje. 12.Obrtanje tela oko dve ose koje se seku. 13.Obrtanje tela u istom smeru oko dve paralelne ose. 14.Obrtanje u suprotnom smeru oko dve paralelne ose. 15.Spreg ugaonih brzina. 16.Ukrst ugaonih brzina. 17.Složeno kretanje tela. 18.Ravansko kretanje krutog tela. 19.Veza brzina tačaka tela pri ravanskom kretanju. 20.Nezavisnost ugaone brzine ravanskog kretanja od izbora pola. 21.Teorema o projekcijama brzina dveju tačaka tela pri ravanskom kretanju. 22.Trenutni pol brzine ravanskog kretanja. 23.Centroide. 24.Veza ubrzanja tačaka tela pri ravanskom kretanju. 25.Trenutni pol ubrzanja ravanskog kretanja. 26.Sferno kretanje krutog tela. Broj stepeni slobode. 27.Dalamber-Ojlerova teorema. 28.Ojlerovi uglovi. 29.Ugaona brzina i ugaono ubrzanje tela pri sfernom kretanju. 30.Brzine i ubrzanje tačaka tela pri sfernom kretanju. 31.Aksoidi. 32.Slobodno kretanje tela. 33.Brzine i ubrzanje tačaka tela pri slobodnom kretanju. 34.Složeno kretanje tačke. 35.Brzina i ubrzanje tačke pri složenom kretanju.
Predavanja i vežbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Đ. Đukić, L. CvetićaninKinematika2005FTN Novi SadSrpski jezik
R. MaretićKinematika - Zbirka zadataka2004FTN Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada15.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda15.00
Kolokvijumdada40.00
Prisustvo na predavanjimadada15.00
Usmeni deo ispitaneda15.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Cvetićanin dr Livija
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Zuković dr Miodrag
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kovačić dr Ivana
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Rakarić dr Zvonko
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Zuković dr Miodrag
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Cvetićanin dr Livija
Redovni profesor

Auditorne vežbe