Predmet: Mehanika 1 (06 - M103)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastMehanika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za tehničku mehaniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 13.09.2007..


Predmeti kojima je preduslov predmet Mehanika 1

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Teorija mehanizama i mašinadane
Sticanje osnovnih znanja iz Statike. Ova znanja će biti iskorišćena kao baza za izučavanje Mašinskih elemenata i Otpornosti materijala. Pored toga to je osnova koja omogućuje studentima da razviju sposobnost trodimenzionalnog vidjenja analizom zadataka u prostoru.
Sticanje znanja neophodnih za mašinskog inženjera.
1.Prostor i vreme. Kretanje i mirovanje. 2.Sila kao mera mehaničkog dejstva. Statički ekvivalentni sistemi. 3.Projektovanje sile na ose. Analitičko definisanje sile. 4.Spreg kao mera mehaničkog dejstva. Spreg sila. 5.Aksiome statike. 6.Aksioma o vezama. Veze i reakcije veza. 7.Sabiranje dve sile koje se seku. 8.Razlaganje sile na dve komponente. Razlaganje sile na tri neparalelne komponente u ravni. 9.Sučelni sistem sila u ravni. Uslovi ravnoteže. 10.Teorema o tri neparalelne sile u ravni. 11.Statička određenost i neodređenost. 12.Moment sile za tačku. 13.Ravanski sistem sila i spregova. Uslovi ravnoteže. 14.Ravnoteža ravanskog sistema krutih tela. 15.Trenje klizanja. 16.Trenje užeta o cilindričnu površinu. 17.Trenje kotrljanja. Trenje obrtanja. 18.Prostorni sučelni sistem sila. Ravnoteža. 19.Sabiranje spregova. Ravnoteža. 20.Ukrst sila. 21.Moment sile za osu. 22.Prostorni sistem sila i spregova. Ravnoteža. 23.Svođenje torzera na dinamu. Centralna osa. 24.Invarijanta proizvoljnog sistema sila i spregova u prostoru. 25.Sabiranje dve paralelne sile. 26.Težište krutog tela. Dokaz postojanja težišta. 27.Težište homogenog trodimenzionalnog tela. Primeri. 28.Težište homogene ploče. Primeri. 36.Težište homogene linije. Primeri. 29.Analitička statika. Malo pomeranje. Broj stepeni slobode. 30.Elementarno pomeranje tačke tela. Elementarni ugao obrtanja tela. 31.Elementarni rad sile. Elementarni rad sprega. 32.Idealne veze. 33.Princip elementarnog rada. 34.Stabilnost ravnotežnog položaja.
Nastava se izvodi auditorno, a vežbe su auditorne i računske.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Đ. Đukić, L. CvetićaninStatika2006FTN Novi SadSrpski jezik
I. Kovačić, Z. RakarićStatika - Zbirka zadataka2006FTN Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada15.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda15.00
Kolokvijumdada40.00
Prisustvo na predavanjimadada15.00
Usmeni deo ispitaneda15.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Cvetićanin dr Livija
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Zuković dr Miodrag
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kovačić dr Ivana
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Rakarić dr Zvonko
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Zuković dr Miodrag
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Cvetićanin dr Livija
Redovni profesor

Auditorne vežbe