Predmet: Programiranje i inženjerski korisnički programi (17 - AUN51)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastGeoinformatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 23.08.2017..

Ovladavanje osnovnim tehnikama programiranja i upotrebe korisničkih aplikacija sa praktičnom primenom u oblasti termoprocesne tehnike.
Stečena znanja se koriste za rešavanje konkretnih inženjerskih problema, a takođe čine osnovu za dalje praćenje i realizaciju nastavnih aktivnosti na stručnim predmetima.
Uvod u MATLAB programsko okruženje, toolbox-ovi. Osnovni tipovi podataka, nizovi, matrice, strukture. Rad sa promenljivim, matricama, kontrola toka programa. Lienarna algebra, diferencijalni i integralni račun. Skripte i funkcije. Pozivi, programiranje i debagovanje korisničkih funkcija. Crtanje 2D i 3D grafika, grafikona. Rad sa datotekama, uvoz i izvod podataka, povezivanje sa Excel-om i drugim tipovima zapisa. Obrada podataka, statistika upotrebom MATLAB-a. Vizuelizacija korisničkog okruženja i izrada aplikacija. Simulink okruženje za simulaciju, i drugi MATLAB paketi. Primeri rešavanja problema u termičkim sistemima.
Oblici nastave: Predavanja; Računarske i računarsko-laboratorijske vežbe; Konsultacije; Provera znanja: praktični deo - vođena i samostalna izrada 4 obavezna zadatka; teorijski deo - u usmenoj formi, prema spisku ispitnih pitanja.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Moore, H.MATLAB for Engineers2015Pearson Global Edition, EdinburghEngleski
Duane C. Hanselman, Bruce L. LittlefieldMastering Matlab, 1st edition2011Prentince HallEngleski
Stefan WickiA Not Too Short Introduction to MATLAB: MATLAB Primer2012Books on demandEngleski
David M. SmithEngineering Computation with MATLAB (3rd Edition)2012Pearson educationEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene računarske vežbedada40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Sladić dr Dubravka
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ristić dr Aleksandar
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kljajić dr Miroslav
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Doder dr Đorđije
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Vlaović Željko
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Bugarinović Željko
Asistent sa doktoratom

Računarske vežbe