Predmet: Vibracije, buka i dizajn (17 - M44071)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastMehanika
MultidisciplinarnaDa
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za tehničku mehaniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Upoznavanje studenata sa fenomenima buke i vibracija sa inženjerskog aspekta, sa ciljem matematičkog utemeljenja, utvrđivanja uzroka generisanja, kao i posledica koje se preslikavaju na radnu i životnu sredinu čoveka, te njihovo prepoznavanje, merenje i saniranje.
Stvaranje detaljne slike o fenomenima buke i vibracija, te osposobljavanje studenta da ih prepozna, utvrdi uzroke, kao i ukloni ili kontroliše nepoželjne posledice.
Pojam zvuka i buke. Prostiranje zvučnih talasa. Ravni talasi. Sferni talasi. Intenzitet zvuka i zvučni pritisak. Dozvoljeni nivo zvučnog pritiska i ocena buke. Akustička impedanca. Zvučna snaga i karakteristika izvora buke. Difrakcija i refleksija zvuka. Spektar buke. Akustičke karakteristike zatvorenog prostora. Apsorpciona karakteristika. Vreme reverberacije. Veličina, oblik i dizajn prostorija kao akustički parametri. Izolacija od buke. Izolacija od vibracija. Tehničke mere zaštite od buke i vibracija. Aktivne metode zaštite. Pasivne metode zaštite. Identifikacija izvora buke.
Predavanja uz korišćenje prezentacija i animacija. Računske vežbe.Konsultacije. Kontinualno praćenje nivoa znanja putem testova. Ispit.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Cvetković, D., Praščević, M.Buka i vibracije2005Univerzitet u NišuSrpski jezik
Kurtović, H.Osnovi tehničke akustike1977Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Den Hartog, J.Vibracije u mašinstvu1972Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Edeljani, G., Pravica, P.Zbirka zadataka iz tehničke akustike1991Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijanene40.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Rakarić dr Zvonko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Rakarić dr Zvonko
Redovni profesor

Auditorne vežbe