Predmet: Stručna praksa (17 - EOS320)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energije
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2009..

Sticanje neposrednih saznanja o funkcionisanju i organizaciji preduzeća i institucija koje se bave poslovima u okviru struke za koju se student osposobljava i mogućnost primene prethodno stečenih znanja u praksi.
Osposobljavanje studenata za primenu prethodno stečenih teorijskih i stručnih znanja za rešavanje konkretnih praktičnih problema u okviru izabranog preduzeća ili institucije, načinom poslovanja kao i njihovim mestom i ulogom u okviru izabranog preduzeća ili institucije.
Formira se za svakog studenta posebno, u dogovoru sa rukovodstvom preduzeća ili institucije u kojima se obavlja stručna praksa, a u skladu sa potrebama struke za koju se student osposobljava.
Konsultacije i pisanje dnevnika stručne prakse u kom student opisuje aktivnosti i poslove koje je obavljao za vreme stručne prakse.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
grupa autoraDnevnici strucne prakse2008Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prezentacijadada70.00
Izrada završnog rada sa teorijskim osnovamaneda30.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!