Dokumentacija za upis


03.11.2014. - 09:59 
Dokumenta potrebna za upis na Fakultet:

Komplet za upis (fascikla za upis: indeks; dva uverenja o studiranju - dobija se na Fakultetu na dan upisa, uz prikaz uplatnice o troškovima upisa)
Svedočanstva četiri razreda srednje škole (original)
Diploma o stečenom srednjem obrazovanju (original)
Dve fotografije formata 3,5x4,5 cm
Dokaz o uplati troškova upisa
Kandidati koji su na samofinansiranju prilažu uplatnicu kao dokaz o plaćenim troškovima školarine - minimum 50% od ukupnog iznosa (Iznos školarine je naveden u KONKURSU)

VAŽNA NAPOMENA:  !!!PODACI ZA UPLATU!!!
Žiro-račun i poziv na broj za uplatu troškova upisa i školarine su personalni za svakog kandidata i mogu se videti na nalogu web servisa prijemni ispiti: https://prijemni.ftn.uns.ac.rs/