Predmet: Upravljanje energetskim pretvaračima (17 - EE425)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energije
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Osnovni cilj predmeta je sticanje znanja o tehnikama upravljanja prevaračima energetske elektronike, analizi svih elemenata u regulacionoj strukturi uređaja, njihovom modelovanju, proračunu parametara regulatora, simulaciji rada uređaja i konačno unošenju i podešavanju parametara u realan sistem i proveri ostvarenih rezultata. Cilj je i objedinjavanje ovih elemenata u konkretan sistem energetskog elektronskog pretvarača za primenu u elektromotornim pogonima, ali i drugde.
Studenti se osposobljavaju za poznavanje načina upravljanja pretvarača energetske elektronike, načina analize sistema upravljanja, poznavanje metoda i alata za modelovanja pretvarača i dobijaju sposobnost merenja veličina na konkretnim uređajima i provera njihovih performansi, te primene takvih uređaja u savremenim elektromotornim pogonima.
Uvod. Osnovne komponente upravljačko - regulacionih kola. Senzori i prilagodna kola. Principi rada i izbor regulacionih kola. Struktura i programska realizacija digitalnog regulacionog kola. Upravljanje u elektromotornim pogonima - principi, metode, hardver. Upravljačko - regulaciona kola za fazno regulisane pretvarače. Principi, vrste i klasifikacija tehnika impulsno-širinske modulacije (PWM). Upravljačko - regulaciona kola za energetske pretvarače sa PWM upravljanjem (PWM čoper, PWM invertor). Modulacija prostornog vektora. Upravljanje invertorom u pogonu sa električnom mašinom i invertorom vezanog na električnu mrežu. U/F, Skalarno, vektorsko upravljanje. Upravljanje naizmeničnim pretvaračima.
Predmet se izvodi predstavljanjem teoretskih principa rada i projektovanja na predavanjima, kroz praktičan rad u laboratoriji i samostalan rad na izradi zadatog projekta.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Vladimir KatićUpravljanje energetskim pretvaračima2007FTN - skriptaSrpski jezik
Shepherd, W.Power Electronics and Motor Control2004CRC PressEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada30.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Grabić dr Stevan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vasić dr Veran
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Grabić dr Stevan
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Grabić dr Stevan
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Vasić dr Veran
Redovni profesor

Laboratorijske vežbe