Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер биомедицинског инжењерства (Дипл. инж. биомед. инжењ.)


Образовно поље
Интердисциплинарно


Научно-стручне области
Биомедицинско инжењерство: Техничке науке; Медицинске науке


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

Раније се на Биомедицинско инжењерство гледало као на инжењерство примењено у медицини, међутим данас се тај појам дефинише као развој, проширења и примена инжењерских наука у сврху бољег разумевања физиологије и патофизиологије, као и дијагноза и третмана код повреда и болести. Крајњи циљ те нове области је опште побољшање услова живота. Протеини, ћелије, ткива и органи показују необичан спектар материјалних својстава и структуре који покрива широк опсег различитих функција. Проучавање сложености форми и мултифункционалности у људском телу представља изазов и за лекаре и инжењере јер су нова достигнућа у медицини и развој инжењерства увек ишли заједно....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Јорговановић др Никола
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика 144008
Физика21104
Основи електротехнике31116
Основе рачунарства20225
Механика32017

Година: 1, Семестар: Летњи

Основи електронике22015
Основе анатомије за инжењере22005
Увод у медицинску информатику20215
Комуникациони системи21115
Математика 244008
Енглески језик 120002

Година: 2, Семестар: Зимски

Микропроцесорски системи у медицини32005
Електрична и електронска мерења20215
Основе биомедицинског инжењерства30206
Статистичке основе, обрада и моделовање биомедицинских сигнала40227
Физиологија са патофизиологијом22005
Енглески језик 220002

Година: 2, Семестар: Летњи

Биолошки системи и управљање32016
Моделовање и симулација система30216
Биомеханика42018
Рехабилитациони уређаји и системи30215
Материјали и технологије фабрикације у медицинским уређајима20215

Година: 3, Семестар: Зимски

Примена радио и микроталаса у медицини22015
Неурофизиологија и медицинска рехабилитација32016
Анализа и обрада биомедицинских сигнала32005
Изборна позиција 122115
Изборна позиција 220316
Изборна позиција 320002

Година: 3, Семестар: Летњи

Биомедицински инжењеринг у спортској физиологији30206
Неуроинжењеринг30306
Биомеханика непрекидних средина32005
Сензори и актуатори у медицини31105
Изборна позиција 432016
Стручна пракса00033

Година: 4, Семестар: Зимски

Основе неуралних протеза30215
Препознавање облика30205
Изборна позиција 520215
Изборна позиција 621105
Изборна позиција 721115
Изборна позиција 820205

Година: 4, Семестар: Летњи

Опрема и системи за помоћ старим, оболелим и хендикепираним30216
Обрада слике у медицини30215
Неурорехабилитација30215
Биомедицинско инжењерство у когнитивним неуронаукама21115
Завршни дипломски рад00069