Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер грађевинарства (Маст. инж. грађ.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Грађевинско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

BIM у грађевинарству220007
Мостови220006
Одабрана поглавља из планирања и пројектовања градских саобраћајница220003
Управљање путном мрежом220003
Управљање мостовима210003
Аеродроми220003
Стручна пракса000063

Година: 1, Семестар: Летњи

Пројектовање бетонских и металних мостова220004
Изборни предмет - путеви 1220005
Изборни предмет - путеви 2220005
Студијски истраживачки рад - мастер рад0008010
Израда и одбрана мастер рада000078
 Документа