Predmet: Digitalna elektronika (17 - E138A)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastElektronika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 21.10.2012..


Predmeti kojima je preduslov predmet Digitalna elektronika

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Osnovi mikroprocesorskih i mikrokontrolerskih sistemadane
Sticanje osnovnih znanja iz oblasti digitalne elektronike: načina prikazivanja logičkih funkcija, minimizacije logičkih funkcija i realizacije osnovnim logičkim kolima. Povezaće se osnovna teoretska znanja iz Bulove algebre sa praktičnim aspektima analize i realizacije kombinacionih i sekvencijalnih digitalnih mreža. Proučiće se osnovni problemi, uzroci neispravnog rada i način njihovog otklanjanja.
Student koji uspešno savlada gradivo iz ovog predmeta biće u stanju: - da uspešno predstavi logičke funkcije na razne načine; - da analizira rad i obavi sintezu jednostavnih kombinacionih i sekvencijalnih digitalnih mreža; - da uoči i otkloni osnovne hazardne pojave u digitalnim mrežama; - da uspešno koristi osnovne digitalne funkcionalne blokove - da proširi kapacitet osnovnih digitalnih funkcionalnih blokova, ako je to potrebno i - da uradi računarsku simulaciju rada osnovnih digitalnih mreža, posle urađenih računarskih vežbi.
Uvod u digitalnu obradu signala. Načini predstavljanja logičkih funkcija. Minimizacija potpuno i nepotpuno definisanih logičkih funkcija. Realizacija logičkih funkcija zadatim tipom logičkih kapija. Analiza rada kombinacionih mreža, otklanjanje hazarda. Lečevi i flipflopovi. Analiza i sinteza sinhronih sekvencijalnih mreža (realizovanih flipflopovima). Analiza i sinteza asinhronih sekvencijalnih mreža (realizovanih lečevima ili povratnom spregom preko kombinacione mreže). Osnovni kombinacioni funkcionalni blokovi (koderi, dekoderi, konvertori kodova, multiplekseri, demultiplekseri, kombinacione aritmetičke-logičke jedinice. Osnovni sekvencijalni funkcionalni blokovi (registri, brojači). Osnove programabilnih kombinacionih i sekvencijalnih komponenti.
Predavanja; Auditorne vežbe; Laboratorijske vežbe;Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
L.Nađ, M.DamnjanovićSkripta iz digitalne elektronike2006FTN, Novi SadSrpski jezik
Damnjanović, M., Nađ, L.Zbirka rešenih zadataka iz digitalne elektronike2013Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Nađ, L., Damnjanović, M.Praktikum iz računarskih vežbi iz digitalne elektronike2013Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Tešić, S., Vasiljević D.Osnovi elektronike1995Grosknjiga, BeogradSrpski jezik
Živković, D., Popović, M.Impulsna i digitalna elektronika1992Elektrotehnički fakultet, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada30.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda60.00
Kolokvijumnene20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Damnjanović dr Mirjana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Damnjanović dr Mirjana
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Bu Aleksa
Saradnik u nastavi

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Zoranović Jovana
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Nikolić Kristina
Asistent-master

Auditorne vežbe