Predmet: Metode istraživanja indikatora u saobraćaju (17 - S0324)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastPlaniranje, regulisanje i bezbednost saobraćaja
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za saobraćaj
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje znanja iz oblasti istraživanja i analize nastajanja, prostorne i vremenske raspodele prevozne potražnje putničkih i robnih tokova i karakteristika prevoznih kapaciteta transportnih sredstava i saobraćajne infrastrukture.
Sposobnost organizacije i sprovođenja istraživanja u saobraćaju, analize i dijagnoze stanja sistema saobraćaja, učešće u izradi prostornih i urbanističkih planova i pripremi baznih podataka za izradu studija saobraćaja.
Istorijski pregled razvoja procesa planiranja saobraćaja i korišćenja zemljišta. Saobraćajna potražnja - utvrđivanje potražnje,informacioni sistem i formiranje baze podataka, brojanja i ankete, vremenske i prostorne karakteristike prevozne potražnje. Međuzavisnost korišćenja zemljišta i prevozne potražnje, uticaj društveno – ekonomskih procesa na prevoznu potražnju. Saobraćajna ponuda - prevozna sposobnost vozila, vozila individualnog prevoza, sistemi javnog putničkog prevoza, sistemi robnog prevoza. Saobraćajne mreže – kategorizacija i funkcionalna klasifikacija, vangradske mreže, gradske mreže, kapacitet i nivo usluge. Usklađivanje prevozne potražnje i ponude.
Predavanja, auditorne, laboratorijske i računske vežbe. U okviru predmeta predviđena je izrada radova. Položen kolokvijum supstituiše deo ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Ratomir VračarevićOsnove planiranja saobraćaja-skripta2002Fakultet tehnkičkih naukaSrpski jezik
Valentina Basarić, Milan SimeunovićPlaniranje saobraćaja - Praktikum sa zbirkom zadataka2007Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
J.PađenOsnove prometnog planiranja1986Informator ZagrebSrpski jezik
Nenad JovanovićPlaniranje saobraćaja1990Saobraćajni fakultet, BeogradSrpski jezik
Maletin, M.Planiranje saobraćaja i prostora2004Građevinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Jović, J., Ivanović, I.Zbirka zadataka iz planiranja saobraćaja2011Saobraćajni fakultet, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Mirović dr Valentina
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mitrović Simić dr Jelena
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Mitrović Simić dr Jelena
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Mitrović Simić dr Jelena
Vanredni profesor

Računarske vežbe