Предмет: Припреме пријаве теме докторског уметничког пројекта (12 - SDD1)


Основне информације

КатегоријаУметнички
Научна област
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ8
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2013..

Стицање продубљеног и свеобухватног увида у област сценског дизајна на бази анализе стручне литературе - књига, монографија, критичких текстова и чланака у референтним часописима, уметничких радова приказаних на референтним изложбама, фестивалима и другим манифестацијама, радова на стручним и научним конференцијама, документацији доступној преко интернета и свим другим расположивим изворима. Основни циљ предмета је дефинисање релевантне теме уметничког докторског пројекта и успостављање уметничког дискурса у односу на дефинисану тему.
Утврђена ужа област уметничког докторског пројекта, као и дефинисана тема пројекта, образложена и утемељена теоријски, истраживачки и стваралачки. Дефинисан обухват теоријског и уметничког истраживања, методе истраживачког и стваралачког поступка, као и очекивани исход рада представљен кроз предлог, образложење и опис уметничког пројекта.
Дефинисање шире и уже области теме докторског уметничког пројекта. Утврђивање кључних стваралачких и истраживачких мотива, циљева и очекивања. Преглед референтних теоријских ослонаца. Утврђивање теоријских и уметничких истраживачких оквира. Утврђивање основног уметничког концепта. Формирање предлога рада на развоју концепта. Сагледавање расположивих уметничких изражајних средстава и техника. Сагледавање продукцијског оквира и плана, укључујући техничке, оперативне и финансијске аспекте пројекта. Формирање прегледа литературе и референтних уметничких извора на бази доступних књига, монографија, критичких текстова, чланака у референтним часописима, радова на конференцијама, доступној документацији на wеб сајтовима и слично. Студија о докторабилности предложене теме.
Самостални истраживачки рад под менторством.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Група аутораСва расположива литература (књиге, монографије, докторски и магистарски радови из области, каталози, периодика, електронска издања, интернет презентације...) обухваћена студијским програмом у целини.sve Српски/енглески језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Семинарски раддада70.00
Усмени део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Дадић-Динуловић др Татјана
Редовни професор из поља уметности

Студијски истраживачки рад