O studijskom programu


29.05.2014. - 12:38 

Studijski programi sa nazivom „Inženjerski menadžment“ se izučavaju u okviru naučno-obrazovnog polja „Tehničko-tehnološke nauke“, naučnoj oblasti „Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment. Za realzaciju ovih studijskih programa matičan je Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Za razliku od ostalih menadžerskih programa „Inženjerski menadžment“ je koncipiran tako da studentima obezbeđuje, pored menadžerskih i široku lepezu inženjerskih znanja neophodnih za rad u proizvodnim, uslužnim i javnim delatnostima, odnosno u organizacijama svih vrsta i područja delatnosti.

Studije  „Inženjerskog menadžmenta“ zastupljene su na sva tri stepena akademskih studija - osnovnim akademskim studijama, master akademskim studijama i doktorskim akademskim studijama. Pored navedenih, studije „Inženjerskog menadžmenta“ organizuju se i kao specijalističke akademske studije, praktično orjentisane master studije (MBA) i specijalističke strukovne studije.

Osnovne akademske studije „Inženjerski menadžment“ traju četiri godine (osam semestara), čijim završetkom studenti stiču 240 ESPB. Studije se završavaju izradom i odbranom diplomskog rada.

Akademski naziv koji se stiče je „Diplomirani inženjer menadžmenta“. Ishod procesa učenja je teorijsko znanje i praktične veštine koje diplomiranim inženjerima ovog profila omogućuju samostalan rad u organizacijama (preduzećima) iz područja proizvodnih, uslužnih, javnih i drugih delatnosti, vezan za planiranje, organizovanje, vođenje, nadzor i upravljanje delovima (funkcijama) preduzeća i preduzećem u celini - primenom stečenih znanja i veština na probleme koji se javljaju u profesiji i korišćenjem odgovarajuće stručne literature i omogućuje im, u slučaju da se za to opredele, nastavak studija na nivou odgovarajućih master studija.

Prilikom upisa 4. godine student se opredeljuje za jednu od sledećih studijskih grupa - modula:

   Organizacija i upravljanje preduzećem
   Inovacije i preduzetništvo
   Projektni menadžment
   Investicioni menadžment
   Informacioni menadžment
   Menadžment kvaliteta i logistike
   Upravljanje rizikom i menadžment osiguranja
   Industrijski marketing i inženjerstvo medija
   Menadžment ljudskih resursa

Pored osnovnog akademskog naziva „Diplomirani inženjer menadžmenta“ u diplomi, u dodatku diplome se naznačava studijska grupa - modul koji je student završio.

Master akademske studije „Inženjerski menadžment“ traju jednu godinu (dva semestra), čijim završetkom studenti stiču 60 ESPB. Studije se završavaju izradom i odbranom master rada, a predstavljaju nastavak odgovarajućih osnovnih akademskih studija.

Akademski naziv koji se stiče je „Master inženjer menadžmenta“. Ishod procesa učenja je teorijsko znanje, praktične veštine i sposobnost za analizu i sintezu činilaca, procesa i veza koje masterima inženjerima ovog profila omogućuju samostalan istraživački rad u organizacijama (preduzećima) iz područja proizvodnih, uslužnih, javnih i drugih delatnosti, vezan za planiranje, organizovanje, vođenje, nadzor i upravljanje delovima (funkcijama) preduzeća i preduzećem u celini - istraživački orijentisanom primenom stečenih znanja i veština na probleme koji se javljaju u profesiji i korišćenjem odgovarajuće stručne i naučne literature i omogućuje im nastavak studija na nivou doktorskih studija.

Prilikom upisa student se opredeljuje za jednu od sledećih studijskih grupa - modula:

   Organizacija i upravljanje preduzećem
   Inovacije i preduzetništvo
   Projektni menadžment
   Investicioni menadžment
   Informacioni menadžment
   Menadžment kvaliteta i logistike
   Upravljanje rizikom i menadžment osiguranja
   Industrijski marketing i inženjerstvo medija
   Menadžment ljudskih resursa

Pored osnovnog akademskog naziva „Master inženjer menadžmenta“ u diplomi, u dodatku diplome se naznačava studijska grupa - modul koji je student završio.

Doktorske akademske studije realizuju se integrisano sa industrijskim inženjerstvom i naziv tog studijskog programa je „Industrijsko inženjerstvo / Inženjerski menadžment“. Akademski naziv koji se stiče je „Doktor tehničkih nauka u oblasti industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta“. Studije traju tri godine (šest semestara) , čijim završetkom studenti stiču 180 ESPB. Studije se završavaju izradom i odbranom doktorske disertacije,  a predstavljaju nastavak odgovarajućih master akademskih studija.

Specijalističke akademske studije „Inženjerski menadžment“ se realizuju paralelno sa doktorskim studijama, traju dve godine tokom koje student stiče 120 ESPB i naziv „Specijalista  inženjer menadžmenta“. Upisuju ih masteri sa minimalno stečenih 300 ESPB u prethodnom akademskom obrazovanju.

Praktično orjentisane master studije (MVA – Poslovni menadžment - MVA/MVM – Master of Business Administration/Master of Business management), pružaju potrebna znanja za rešavanje konkretnih problema poslovnog okruženja i podizanje nivoa kompetentnosti u području upravljanja sistemom i njegovim elementima. Traju dve godine tokom kojih student stiče 120 ESPB. Realizuju se kao međunarodne studije u saradnji sa UBI (United Business Institutes) iz Brisela.

Specijalističke strukovne studije se realizuju iz svih studijskih grupa na studijskom programu „Inženjerski menadžment“, traju jednu godinu tokom koje student stiče 60 ESPB. Upisuju se sa minimalno stečenih 180 ESPB u prethodnom strukovnom ili akademskom obrazovanju. Naziv koji se stiče je „Specijalista strukovni inženjer manadžmenta“.

MOGUĆNOST ZAPOŠLjAVANjA

Inženjerski menadžment obrazuje inženjere, mastere, specijaliste i doktore nauka za samostalan stručni, istraživački i naučni rad u područjima: organizovanja i upravljanja preduzećem, inovativne i preduzetničke delatnosti, vođenja projekata, upravljanja investicijama, primene informacionih i komunikacionih tehnologija, obezbeđenja kvaliteta, logističkom procesima, upravljanja rizikom u osiguranju, industrijskog marketinga i medija, upravljanja ljudskim resursima i drugim oblastima privredne i društvene delatnosti. Diplomirani inženjeri, masteri, specijalisti i doktori nauka se zapošljavaju u proizvodnim i uslužnim preduzećima, javnim preduzećima, obrazovnim institucijama, bankama, medijima, marketinškim agencijama, malim i srednjim preduzećima.