Predmet: Ekonomija regionalnog razvoja (09 - RPR006)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastEkonomske nauke
MultidisciplinarnaNe
ESPB2
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.01.2009..

Obrazovni cilj predmeta je da predstavi studentima saznanja o regionalnom razvoju u zemljama Evropske unije, sa posebnim akcentom na nove članice i zemlje koji su kandidati za ulazak. Analiziraće se trenutni regionalni ekonomski problemi, uključujući političke i socijalne implikacije, kao i implikacije životne sredine. Svi elementi biće izučavani sa teorijskog i empirijskog aspekta.
Ishod obrazovanja je sticanje znanja o teoretskim osnovama regionalnih ekonomija evropskih država i metoda koje se koriste u evaluaciji politika regionalnog razvoja. Studenti će razviti sposobnost razumevanje, poređenja i kritičkog pristupa politikama regionalnog razvoja. Takođe, studenti će steći adekvatna znanja o teorijama i metodama analiziranja, diskutovanja i prezentovanja problema regionalnog razvoja.
- koncepti i teorije regionalnog razvoja, - instrumenti i politike regionalnog razvoja, - izvori finansiranja regionalnog razvoja, - fiskalna decentralizacija, - finansijska evaluacija programa, - regionalni razvoj u EU, - regionalna politika EU, - pristupni programi i fondovi.
- Frontalna metoda, - metoda razgovora i - interaktivna nastava.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Andy P., Andrés P., John T.Local and Regional Development2006Routledge, LondonEngleski
Willem M.European Cohesion Policy: Regions and Cities2007Routledge, LondonEngleski
Stimson R.J., Stough R.R., Roberts B.H.Regional Economic Development Analysis and Planning Strategy (2nd ed.)2006Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg GmbH & Co.KEngleski
Blakely E.J., Bradshaw T.K.Planning Local Economic Development: Theory and Practice (3rd ed.)2002Sage Publications Inc., Thousand OaksEngleski
Armstrong H., Taylor J.Regional Economics and Policy (3rd ed.)2000Blackwell, OxfordEngleski
Leonardi R.Cohesion Policy in the European Union: The Building of Europe2005Pallgrave MacMillan, Basingstoke, New YorkEngleski
Dezseri K.New Modes of Governance and the EU Structural and Cohesion Policy in the New Member States2007Akademiai Kiado, BudapestEngleski
Grupa autoraEU documents and reports which are relevant to this course can be found at the Europa Websites2009Regional Policy (http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm)Engleski
Stimson, R.J., Stough, R.R., Roberts, B.R.Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategy2006Springer - Verlag, Berlin, HeidelbergEngleski
Pitelis, C., Sugden, R., Wilson, J.R. (Eds.)Clusters and Globalisation: The Development of Urban and Regional Economies2006Edward Elgar Publishing Inc., MassachusettsEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Domaći zadatakdada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Lošonc dr Alpar
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Marić dr Branislav
Redovni profesor

Predavanja