*Удаљени приступ "од куће"


24.03.2013. - 12:53 
Комплетан приступ КоБСОН сервису могућ је и преко комерцијалних провајдера (ADSL, кабловски, dial-up и сл.). Корисник би требало да потпише лиценцу којом се обавезује да ће се придржавати правила коришћења.
Право на личну лиценцу имају сви стално запослени у академским и научним институцијама чији је оснивач Република Србија, као и докторанди који су стипендисти Министарства науке. Добијање лиценце је бесплатно.
Коме да се обратите?
Корисник запослен на Факултету техничких наука предаје попуњену и потписану Лиценцу библиотекару лично или путем мејла (скенирану верзију) на мејл: kostics@uns.ac.rs.
Како се приликом подношења захтева за приступ КоБСОН сервисима не захтева никаква потврда о запослењу, библиотекар је тај који гарантује да је корисник заиста запослен на Факултету. Библиотекар ће захтев проследити Центру за научне информације путем поште или е-маила, и налог ће бити отворен за два до три радна дана. Истовремено ће кориснику бити упућен и е-маил са подацима о додељеном корисничком имену и лозинки, као и кратко упутство за коришћење сервиса. Након тога, пријављивање можете обавити на сајту КоБСОН-а избором опције Удаљени приступ у десном горњем углу екрана.
Контакт особа: Александра Костић
Мејл: kostics@uns.ac.rs
Лок.: 2091