*Постављање дисертација на увид јавности


28.02.2014. - 07:24 
Да би се е-дисертација поставила на увид јавности преко система CRIS UNS, неопходно је да се у систем унесе следеће:

1. Електронска верзија дисертације са коректно и тачно попуњеним подацима Кључне документације (у пдф формату коју доставља докторанд);
2. Извештај о оцени докторске дисертације (у пдф формату, без потписа чланова
комисије).
Након уноса ових докумената, на сајту Универзитета се аутоматски појављује обавештење о постављању е-дисертације на увид јавности.

Обрасце: Изјава о доследности,  Изјава о коришћењу докторске дисертације у електронском формату (позитивна или негативна), као и формулар Контакт подаци аутора потребно је попунити. Приликом попуњавања образаца потребно је унети тачно: име и презиме аутора, потпуни наслов дисертације и назив институције. Датум одбране није обавезан, али је потребно написати датум потписивања.

Кандидат са припремљеним материјалом би требало да лично дође у просторије Библиотеке како би у сарадњи са библиотекаром проверио исправност ЦД-а („откључан пдф. формат) и истоветност садржаја и кључне документације е-дисертације и Извештаја о докторској дисертацији. Потребна документа се достављају на истом (једном) ЦД-у, а потписане Изјаве у штампаној форми.

Контакт особа: Софија Рацков
Мејл: sofijar@uns.ac.rs
Лок.: 2098