*Постављање дисертација на увид јавности


28.02.2014. - 07:24 
Да би се е-дисертација поставила на увид јавности преко система CRIS UNS, неопходно је да се у систем унесе следеће:

1. Електронска верзија дисертације са коректно и тачно попуњеним подацима Кључне документације (у пдф формату коју доставља докторанд);
2. Извештај о оцени докторске дисертације (у пдф формату, без потписа чланова
комисије).
Након уноса ових докумената, на сајту Универзитета се аутоматски појављује обавештење о постављању е-дисертације на увид јавности.

Обрасце: Формулар Контакт подаци аутора потребно је попунити, а Изјаву о ауторству, Изјаву о истоветности и Изјаву о коришћењу, попунити, унети датум потписивања и својеручно потписати. У Изјави о коришћењу на првој страници (која се потписује) обавезно заокружити једну од понуђених лиценци. Потписана документа скенирати и послати на мејл sofija.rackov1975@gmail.com у pdf. формату, а када будете у прилици да дођете на ФТН обавезно донесите оригинале у Библиотеку (или их пошаљите поштом и насловите на моје име).

Кандидат са припремљеним материјалом би требало да лично дође у просторије Библиотеке како би у сарадњи са библиотекаром проверио исправност ЦД-а („откључан pdf. формат) и истоветност садржаја и кључне документације е-дисертације и Извештаја о докторској дисертацији. Потребна документа се достављају на истом (једном) ЦД-у, а потписане Изјаве у штампаној форми.

Контакт особа: Софија Рацков
Мејл: sofija.rackov1975@gmail.com
Тел..: 021 485 2091