*Резервација завршних радова


28.02.2014. - 07:35 
Под завршним радовима подразумевају се радови студената завршне године студија (дипломски, бечелор, мастер, специјалистички, магистарски и докторски радови). Завршни радови издају се на увид у току једног радног дана. Радове из одређене научне области потребно је пронаћи путем електронског каталога и забележити сигнатуре изабраних радова. Сигнатуре тражених радова (максимално 4 рада), и наведено име и презиме корисника потребно је послати на мејл: pitaj.bibliotekara@uns.ac.rs један дан раније у односу на датум потраживања и на тај начин извршена је резервација завршних радова.

Следећег радног дана (у периоду од 8 до 19 часова) завршни радови се задужују уз прилагање индекса или личне исправе. Мастер радови издају се у папирној форми и могу се у току радног времена изнети изван просторија Библиотеке, а бечелор радови се издају на ЦД-у и могу се користити само на рачунарима који се налазе у просторији Библиотеке. Специјалистички и магистарски радови као и докторске дисертације издају се у папирној форми и читају се искључиво у просторији Библиотеке.