*Међубиблиотечка позајмица


28.02.2014. - 07:45 
Библиотека Факултета техничких наука врши међубиблиотечку позајмицу публикација из својих фондова и из фондова других библиотека у Србији. Да би се дошло до жељене књиге или чланка из часописа, користи се систем међубиблиотечке позајмице. Унутар земље, библиотеке шаљу једна другој тражени материјал по принципу узајамности, док се међубиблиотечка позајмица са иностранством врши искључиво преко Библиотеке Матице српске.

Коме да се обратите?Међубиблиотечка позајмица са другим установама, за запослене на Факултету техничких наука, обавља се на следећи начин:
корисник се обраћа са захтевом за међубиблиотечку позајмицу библиотекару лично или путем електронске поште, испуњавањем електронског захтева за поручивање књига и слањем на мејл: biljanab@uns.ac.rs или kostics@uns.ac.rs
Контакт особе: Биљана Бабић, Александра Костић,
Контакт тел: 2091


Колико то кошта?Међубиблиотечка позајмица из иностраних библиотека


1. Европске библиотеке (осим из Велике Британије)
• чланци из часописа 1.300,00 (басиц) односно 1.500,00 (заштићени, не прослеђују се, него се штампају у библиотеци)
• ако је чланак преко 20 страница доплаћује се према реалној цени
• књиге 3.500,00 динара
• ако је књига тежа од 1 кг доплаћује се према реалној цени поштанских трошкова

2. British Library
• чланци из часописа 1.500,00 динара, без обзира на број страна
• књиге 3.500,00 динара + поштански трошкови
• уколико British Library посредује у позајмици из неке друге библиотеке у Великој Британији, плаћа се додатних 700 динара.

3.  Специјални захтеви (позајмица из ваневропских земаља, раритети и сл.)
• Реална цена позајмице коју наплаћује библиотека од које се позајмљује + поштански трошкови за штампане публикације
Међубиблиотечка позајмица из библиотека у Србији
Цена позајмице коју наплаћује библиотека од које се позајмљује + поштански трошкови за штампане публикације
Напомена
Копирање публикација добијених међубиблиотечком позајмицом се наплаћује.