*Куповина публикација


28.02.2014. - 07:50 
Куповина књига и часописа обавља се искључиво путем поступка јавне набавке.
Да бисте поручили жељене публикације путем јавне набавке неопходно је да попуните електронски образац Захтев за набавку са свим траженим подацима. У колону Предмет набавке добара уносе се подаци о траженој публикацији. За књиге то су: аутор, наслов, издавач, година издавања, евентуално податак о повезу, ISBN/ISSN број уколико Вам је познат, а  за часописе: ISSN број и наслов часописа.
Штампани примерак потребно је потписати и доставити у Библиотеку Факултета, а електронски послати на мејл: biljanab@uns.ac.rs .
Контакт особа: Бил?ана Бабић
Мејл: biljanab@uns.ac.rs
Лок.:2091