ЧИТАОНИЦЕ


26.02.2014. - 10:09 
Студентска читаоница налази се на првом спрату. Смештена је у угодни климатизовани амбијент и има 105 радних места. На располагању је студентима сваког радног дана, као и викендом, од 7 до 24 сата.

Професорска читаоница тј. читаоница за студенте докторских студија налази се у оквиру просторије Библиотеке и намењена је наставницима и сарадницима Факултета и докторандима. Читаоницу користе, поред поменутих, и сви они који читају завршне радове на ЦД-у, специјалистичке и магистарске радове и докторске дисертације.
 

  • Није могуће приказати слику.
  • Није могуће приказати слику.