О студијском програму


30.05.2014. - 08:30 

Смер за техничку механику и дизајн у техници који је пројектован да одговори на изазов инжењерства, а то је да претвара нова техничка откирћа у комерцијалну реалност кроз јасну примену акумулираног научног знања, практичног инжењерског искуства и вештине решавања проблема. Смер даје одличну припрему како за анализу и решавање најопштијих проблема са којима се машински инжењер среће у својој свакодневној пракси, тако и за наставак образовања до академског степена доктора наука.

Студије на Департману за техничку механику и дизајн у техници Факултета техничких наука у Новом Саду су подељене на три степена

Први степен студија – основне академске студије, траје четири године (осам семестара), са обавезом стицања 240 ЕСПБ, укључујући и дипломски рад. Завршетком студија стиче се звање: Дипломирани инжењер машинства.

Стидијски програм: ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА И ДИЗАЈН У ТЕХНИЦИ

Посебна пажња се посвећује методама теоријске и техничке механике усмерене ка пројектовању и дизајнирању индустријских производа. При том се изучавају многе теоријске и примењене научне дисциплине које оспособљавају инжењера да успешно може прорачунати и са становишта чврстоће и функционалности дизајнирати производ.

Други степен студија – мастер академске студије, трају једну годину (два семестра) и представљају наставак основних академских студија (вреде додатних 60 ЕСПБ). Након завршетка другог степена студент стиче звање: Мастер инжењер машинства.

Студијски програм: ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА И ДИЗАЈН У ТЕХНИЦИ

Трећи степен студија – докторске студије, трају три године (шест семестара) и представљају наставак мастер студија (вреде 180 ЕСПБ). Након завршетка докторских студија студент има укупно 480 ЕСПБ

Техничка механика ће бити кључ технологије у будућности, као што је увек и била, јер обухвата велики опсег компликованих проблема и као таква представља најважнији део базе за развој. Циљ техничке механике је да одговори на изазов инжењерства, да претвара нова техничка открића у комерцијалну реалност кроз јасну примену акумулираног научног знања, практичног инжењерског искуства и вештине решавања проблема. Техничка механика је наука која се примењује у свим техничким делатностима: машинству, грађевинарству, бродоградњи, електротехници, архитектури итд. У складу са тим, програм Техничка механика и дизајн у техници нуди образовање из општег машинства са освртом на методе теоријске и техничке механике, које се користе при пројектовању и дизајнирању индустријских производа.

Студенти се обучавају да успешно могу да прорачунају и са становишта чврстоће и функционалности дизајнирају производ. Нуди им се могућност да стекну најсавременије знање из области теорија осцилација, теорија еластичности, оптимизације механичких система, дизајна конструкција, биомеханике, рачунарских метода у техници, рачунарског моделирања и симулације. Кроз савремено образовање из Механике, а уз употребу модерних компјутерских алата (који студентима стоје на располагању 24 часа дневно) студент који заврши овај смер постаје стручњак који зна и уме и да постави и да реши проблем који је пред њим. Смер пружа могућност рада на сложеним пројектним задацима, изузетно активан однос у анализи и решавању најопштијих проблема са којима се машински инжењер среће у својој свакодневној пракси, без обзира на то у којој је области.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Дипломирани инжењери овог профила могу се запослити у развојним и пројектним бироима и истраживачким институцијама. Смер такође даје одличну припрему за наставак образовања до академског степена доктора техничких наука.