Распоред наставе за зимски семестар 2021/2022 (комбиновани модел)


02.09.2021. - 11:51 
Молимо Вас да изаберете СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ (у изабраном pdf документу су распореди предавања за све семестре одабраног студијског програма).

Одлуком НН већа, у периоду од 08.11.2021. године предавања за поједине предмете завршних година и мастер студија ће се изводити у просторијама ФТН-а.

Молимо Вас да пратите распореде свакодневно јер ће долазити до промена. Вежбе на неким предметима ће се изводити у блок настави у другој половини семестра о чему ће Вас обавестити предметни наставници.