Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna (Dipl. inž. graf. inženj. i diz.)


Obrazovno polje
Interdisciplinarno


Naučno-stručne oblasti
Tehničko tehnološke nauke; Likovne umetnosti; Primenjene umetnosti i dizajn


Trajanje (god/sem)
4 / 8


Ukupan broj ESPB bodova
240 

Grafiko inženjerstvo i dizajn jedan je od najmlađih Departmana na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, osnovan je 1999. godine kao novi obrazovni profil. Studije grafičkog inženjerstva su jedinstvene na prostorima naše zemlje i obuhvataju savremeno interdisciplinarno područje u kom su uz grafiku i dizajn prisutne još neke nauke kao što su: računarstvo, elektronika, komunikacije, menadžment i ekonomija....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Dedijer dr Sandra
Vanredni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Matematika44008
Hemija u grafičkom inženjerstvu30306
Grafičke aplikacije20226
Likovna kultura20226
Izborna pozicija 120002

Godina: 1, Semestar: Letnji

Grafički materijali40408
Fizika30306
Sociologija kulture22004
Vizuelna kultura20206
Izborni predmet 122006
Izborna pozicija 220002

Godina: 2, Semestar: Zimski

Uvod u grafičke tehnologije20316
Električne mašine21104
Pismo i tipografija30308
Fotografija22006
Izborni predmet 120207
Izborna pozicija 320002

Godina: 2, Semestar: Letnji

Grafički procesi40408
Elektronika i optoelektronika21106
Multimediji20226
Izborni predmet 222005
Izborna pozicija 420002

Godina: 3, Semestar: Zimski

Reprodukciona tehnika40408
Osnovi prostornog dizajna20226
Štamparske forme40407
Izborni predmet 122005
Izborna pozicija 500003

Godina: 3, Semestar: Letnji

Tehnike štampe40408
Završna grafička obrada40318
Industrijski dizajn20226
Izborni predmet 220206
Izborna pozicija 600003

Godina: 4, Semestar: Zimski

Nauka o boji40407
Osnove kompjuterskih igara20204
WEB dizajn20226
Modeliranje simulacija i upravljanje20204
Izborni predmet 120002
Izborna pozicija 720002

Godina: 4, Semestar: Letnji

Grafički sistemi40406
Grafički dizajn30306
Proizvodni sistemi20205
Izborna pozicija 820002
Stručna praksa00033
Završni - diplomski rad000713