Predmet: Teorija oscilacija (06 - M2411)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastMehanika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za tehničku mehaniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 13.09.2007..

Sticanje osnovnih znanja iz teorije oscilacija i fenomena oscilatornog kretanja.
Sticanje znanja neophodnih za savremenog mašinskog inženjera.
Linearna i nelinearna opruga.Slobodne oscilacije sa jednim stepenom slobode kretanja. Ekvivalentna krutost.Kinetička i potencijalna energija sistema sa jednim stepenom slobode kretanja.Lagranževe jednačine kretanja sistema sa jednim stepenom slobode kretanja.Rejlijev postupak određivanja kružne frekvencije.Uvojne i poprečne oscilacije masivnih nosača.Slobodne oscilacije sa silom viskoznog trenja i trenja klizanja sistema sa jednim stepenom slobode kretanja.Prinudne oscilacije sistema sa jednim stepenom slobode kretanja.Prinudne oscilacije pod dejstvom Dirakove i Hevisajdove sile.Kinetička i potencijalna energija sistema sa dva stepena slobode kretanja. Lagraževe jednačine kretanja sistema sa dva stepena.Integracija jednačina kretanja sistema sa dva stepena slobode.Prinudne oscilacije sistema sa dva stepena slobode kretanja Rezonancija. Dinamički amortizer.Uticaj viskoznog trenja na male oscilacije sistema sa dva stepena slobode kretanja.Definicija stabilnosti kretanja.Poprečne oscilacije žice.Uzdužne oscilacije grede.Uvojne oscilacije grede.Poprečne oscilacije grede.Kritične brzine elastičnih vratila. Lavalov paradoks.
Predavanja i vežbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
B, VujanovićOscilacije1995FTNSrpski jezik
I.V. MeščerskiZbirka zadataka iz mehanike1995Naučna knjigaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada15.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Kolokvijumdada30.00
Prisustvo na predavanjimadada15.00
Usmeni deo ispitaneda10.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Cvetićanin dr Livija
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Zuković dr Miodrag
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Rakarić dr Zvonko
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Zuković dr Miodrag
Redovni profesor

Auditorne vežbe