doc. dr Biljana Carić


Nedostaje slika

dr Biljana Carić

Docent


Telefon021/485-2293
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 106

OOd septembra 1995. godine zaposlena sam na Departmanu za opšte discipline u tehnici Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Držala sam vežbe iz predmeta: 1. Matematička analiza I (elektrotehnički odsek) 2. Matematika 1 (saobraćajni odsek) 3. Matematika 2 (saobraćajni odsek) 4. Matematičke metode 4 (građevinski odsek) 5. Matematika I (mašinski odsek, odeljenje u Kikindi) 6. Matematika 1 (inženjerstvo zaštite životne sredine) 7. Matematika 2 (inženjerstvo zaštite životne sredine) 8. Matematička statistika (građevinski odsek) U letnjem semestru školske 1998/99. drzala sam vezbe iz Matematike 1 na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu.

Docent
15.07.2018.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Predavač12.07.2013.01.05.2014.Departman za opšte discipline u tehnici
Asistent sa magistraturom01.07.2002.01.06.2013.Departman za opšte discipline u tehnici
Predavač09.06.2014.Katedra za matematiku
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.01.2015.Katedra za matematiku
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
NazivU Ustanovi
/

Diploma

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

1995

O mreži klonova hiperoperacija

Magistratura

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

2002

Nepokretna tačka u metričkim i generalizovanim metričkim prostorima

Doktorat

Matematičke nauke

Fakultet tehničkih nauka

2018

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiStojaković M., Gajić Lj., Došenović (Žikić) T., Carić B.: Fixed point of multivalued integral type of contraction mappings, Fixed Point Theory and Applications, 2015, ISSN 1687-1820
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiStojaković M., Gajić Lj., Carić B.: Autori: Gajic Ljiljana, Stojakovic Mila, Caric Biljana. naziv: On Angrisani and Clavelli Synthetic Approaches to Problems of Fixed Points in Convex Metric Space, Abstract and Applied Analysis Volume 2014 (2014), Article ID 406759, 5 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/406759 (Article) , Abstract and Applied Analysis, 2014, ISSN 1085-3375
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuDošenović (Žikić) T., Rakić D., Carić B., Radenović S.: Multivalued genralizations of fixed point results in fuzzy metric spaces, Nonlinear Analysis: Modelling and Control, 2016, Vol. 21, No 2, pp. 211-222, ISSN 1392-5113
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuStojaković M., Gajić Lj., Carić B.: Autori: Mila Stojaković, Ljiljana Gajić, Biljana Carić. Naziv: Fixed point and subfixed point for fuzzy mappings in generalized metric fuzzy spaces, Journal of Applied Mathematics, Article ID 254259, Journal of Applied Mathematics, 2013, Vol. 2013, pp. 1-11, ISSN 1337-6365
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDošenović (Žikić) T., Carić B., Takači A.: An example of a non-strong fuzzy metric for a t-norm T>Tp, 3. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 12-13 Maj, 2018, pp. 23-27
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniCarić B.: Fixed point theorem in G-metric spaces, 2. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 23-24 Jun, 2017
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniStojaković M., Gajić Lj., Došenović (Žikić) T., Carić B.: Comment on Feng-Liu Fixed Point Theorem for Multi-Valued Caristi Type Mappings, 1. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 5-6 Mart, 2016, pp. 19-23
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDošenović (Žikić) T., Carić B.: Fiksna tačka za kontrakciju integralnog tipa primenom altering distance funkcije, 1. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 5-6 Mart, 2016, pp. 104-108
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSYM-OP-IS 2001, Beograd, 2001. J. Pantović, B. Rodić, G. Vojvodić, O potapanju mreža hiperklonova
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaCarić B.: Nepokretna tačka u metričkim i generalizovanim metričkim prostorima, 2018
(M72) Odbranjen magistarski radCarić B.: O mreži klonova hiperoperacija, 2002
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmet6. Novković M., Rodić B., Kovačević I., Zbirka rešenih zadataka iz Verovatnoće i statistike, FTN, Novi Sad, 2004.
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmet4. Novković M., Rodić B., Medić S., Kovačević I., Zbirka rečenih zadataka iz Matematičke analize I, FTN, Novi Sad, 2003
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmetKovačević I., Marić V., Novković M., Rodić B, Matematička analiza I-diferencijalni i integralni račun, obične diferencijalne jednačine, FTN, Novi Sad, 2000.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniManufacturing and management in 21st century, Ohrid, 2004, Ž. Avramov, M. Carić, B. Rodić, Entropy and stability of production systems
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentTeorijska i primenjena matematika15.07.2018.
Asistent pripravnik RTeorijska i primenjena matematika09.06.2014.
Asistent pripravnik RMatematikaFakultet tehničkih nauka12.07.2013.
AsistentMatematika12.07.2010.
AsistentMatematikaFakultet tehničkih nauka06.10.2005.
AsistentMatematikaFakultet tehničkih nauka01.07.2002.