Predmet: Hidrologija sa hidrometrijom (17 - GH502)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastHidrotehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 30.09.2005..

Osposobljavanje studenata iz fundamentalnih oblasti za sticanje stručnih znanja i primenu u praksi.
Stečena znanja se koriste kao osnova za dalju nadogradnju u stručnim predmetima.
Hidrološki ciklus, padavine, isparavanje i transpiracija, infiltracija, oticaj, male rečne vode, velike rečne vode, propagacija poplavnih talasa, vodne akumulacije, termički režim reka. Merenje nivoa vode, pada vodenog ogledala, dubine vode, brzina vode, protoka, pronošenja rečnog nanosa. Zavisnosti između vodostaja i proticaja, pronošenja rečnog nanosa i proticaja. Obrada podataka.
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja, auditornih, laboratorijskih i računarskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakteristicnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na auditornim vežbama se rade karakteristicni zadaci i produbljuje se izloženo gradivo. Na laboratorijskim vežbama se prakticno primenjuju stecena znanja na rapoloživoj laboratorijskoj opremi. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa putem kolokvijuma. Kolokvijumi se polažu pismeno i u vidu testa. Ocena ispita se formira na osnovu: prisustva na predavanjima i vežbama (auditornim, laboratorijskim i računarskim), uspeha na kolokvijumima i pismenom delu ispita (kombinovani zadaci i teorija).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Zelenhasić, E.Inženjerska hidrologija1991Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Jovanović S.Hidrometrija1980Građevinski fakultet BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada2.50
Domaći zadatakdada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda35.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada2.50
Prisustvo na predavanjimadada2.50
Prisustvo na računarskim vežbamadada2.50
Usmeni deo ispitaneda35.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kolaković Slobodan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kolaković dr Srđan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Milić Marijana
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kolaković Slobodan
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Milić Marijana
Asistent-master

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Jeftenić Goran
Docent

Laboratorijske vežbe