Predmet: Matematika 2 (12 - IM1006)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastMatematika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Matematika 1dane
Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje. Usvajanje osnovnih znanja iz više matematike i osposobljavanje studenata da stečena znanja primene u drugim opštim i stručnim predmetima.
Stečena znanja koristi u stručnim predmetima. Student je kompententan da u daljem obrazovanju u stručnim predmetima pravi, analizira i rešava matematičke modele.
Realne funkcije jedne realne promenljive – neodređeni i određeni integrali i primena. Realne funkcije više realnih promenljivih, diferencijalni račun i njegova primena. Ekstremne vrednosti i uslovne ekstremne vrednosti funkcija više promenljivih. Ekonomske funkcije. Optimizacija ekonomskih funkcija. Elastičnost ekonomskih funkcija. Prost i složen kamatni račun, kontinualno kamaćenje. Diferencijalne jednačine prvog reda.
Predavanja. Računske vežbe. Konsultacije. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se zadaci i na taj način produbljuje izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa u 2 dela. Prvi deo: Realne funkcije jedne realne promenljive – neodređeni i određeni integrali i primena. Realne funkcije više realnih promenljivih, diferencijalni račun i njegova primena. Ekstremne vrednosti i uslovne ekstremne vrednosti funkcija više promenljivih. Drugi deo: Ekonomske funkcije. Optimizacija ekonomskih funkcija. Elastičnost ekonomskih funkcija. Prost i složen kamatni račun, kontinualno kamaćenje. Uvod u dinamiku ekonomskih sistema: Diferencijalne jednačine prvog reda.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Jovanka Nikić, Lidija ČomićMatematika jedan,2005FTNSrpski jezik
Irena Čomić, Aleksandar NikolićDiferencijalne jednačine2005FTNSrpski jezik
N. Adžić i drugiZbirka rešenih zadataka sa pismenih ispita iz matematike I1991Naučna Knjiga, BeogradSrpski jezik
Tatjana Grbić i drugiZbirka rešenih zadataka iz matematike I2004Stylos, Novi SadSrpski jezik
J. StewartCalculus1995Brooks/Cole Publishing CompanyEngleski
D. L. Hoffman, L. G. BradleyCalculus for Busines, Economics and the Social and Life Sciences1996McGrow-Hill, USAEngleski
Zorica Uzelac, Nevenka AdžićMatematika za studente menadžmenta2008Centar za matematiku i statistiku Fakulteta tehničkih nauka u Novom SaduSrpski jezik
Zorica Uzelac i drugiZbirka rešenih zadataka iz matematike za studente menadžmenta2008Centar za matematiku i statistiku Fakulteta tehničkih nauka u Novom SaduSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Praktični deo ispita - zadacineda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Uzelac dr Zorica
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Nikolić Aleksandar

Predavanja
Nedostaje slika

Nedović dr Maja
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Tomić dr Filip
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Duraković dr Nataša
Docent

Auditorne vežbe