Nemanja Dukić


Nedostaje slika

Nemanja Dukić

Stručni saradnik za međunarodnu saradnju


Telefon021/485-2056
E-mail
KancelarijaKancelarija 304
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Stručni saradnik za međunarodnu saradnju
Radno mestoOrganizaciona jedinica
Saradnik u računarskom centruRačunarski centar