Предмет: Основи механике флуида (06 - M205L)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областМеханика флуида
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Матичне организационе јединице предмета

Департман за енергетику и процесну технику
Програм предмета

Програм се примењује од 13.02.2009..

Упознавање са физичким својствима флуида и понашању флуида при мировању и кретању.
Стицање знања за решавање проблема из области мировања и струјања течности и гасова (димензионисање посуда и резервоара, димензионисње цевовода, одређивање струјних карактеристика).
Предмет проучавања и кратак историјски развој. Општи појмови. Физичка својства флуида. Молекуларна грађа - микроструктура. Подела физичких својстава. Притисак. Густина. Стишљивост. Брзина звука. Вискозност. Површински напон, капиларност и напон паре. кавитација. Статика флуида. Хидростатички притисак. Ојлерова једначина за миран флуид. Распоред притиска у течностима и гасовима у пољу земљине теже. Притисак течности на равне површине. Притисак течности на криве површине. Пливање. Релативно мировање течности.Кинематика флуида. Динамика идеалног флуида. Ојлерова једначина. Бернулијев интеграл Ојлерове једначине.Бернулијева једначина. Корекциони фактор кинетичке енергије. Цевни проблеми - облик са губицима. Коефицијент трења. Метод приближавања. Цевовод са турбомашином, критични притисак, затворен цевни систем. Енергијски дијаграм. Сложени цевоводи. Истицање кроз отворе и наглавке. Истицање са променљивим нивоом. Мерење протока.
Настава се изводи помоћу савремених стредстава (сва предавања урађена су у Power Pointu), али и на класичан начин помоћу креде и табле. Постоји низ филмова из механике флуида који се приказују студентима, али и дају за домаћи да се погледају. Кад је могуће на наставу се доносе и објекти везани за наставну јединицу (цевни елементи, мерила). Вежбе су подељене на рачунске (10 недеља) и лабораторијске (5 недеља). Рачунске вежбе прате наставу и на њима се решавају испитни проблеми на табли уз постепено извођење резултата. Лабораторијске вежбе одржавају се одједном 6 часова где се изводе експерименти уз учешће студената, добијени резултати мерења затим се користе за добијање крајњих резултата и цртање графика. Студенти за домаћи морају да заврше вежбе, да би на следећим лабораторијским вежбама одбранили своје резултате и добили потврду за то.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Маша БукуровМеханика флуида књига прва:основе2013ФТН ИздаваштвоСрпски језик
Жарко БукуровМеханика флуида1987Факултет техничких наукаСрпски језик
Жарко Букуров, Петар С. ЦвијановићМеханика флуида задаци1982Факултет техничких наукаСрпски језик
Маша Букуров, Богољуб Тодоровић, Синиша БикићЗбирка задатака из основа механике флуида2013ФТН издаваштвоСрпски језик
Букуров, М., Бикић, С., Тодоровић, Б., Марковић, Б.Практикум из механике флуида2014скриптаСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада2.00
Присуство на лабораторијским вежбамадада3.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда50.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Букуров др Маша
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Бикић Синиша

Предавања
Недостаје слика

Марковић Бојан
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Тодоровић Богољуб

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Марковић Бојан
Асистент

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Тодоровић Богољуб

Лабораторијске вежбе