Asistent-master Sara Koprivica


Nedostaje slika

Sara Koprivica

Asistent-master


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent-master

Sara Havzi je rođena 29. aprila 1996. u Novom Sadu.
2015. završila gimnaziju "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu, prirodno-matematički smer.
2019. diplomirala je na Fakultetu tehničkih nauka na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment u okviru studijskog programa Inženjerstvo informacionih sistema i time stekla zvanje diplomiranog inženjera informacionih tehnologija.
2020. je odbranila master rad na temu "Pristupi i softverski alati za podršku pregleda literature" na studijskom programu Inženjerstvo informacionih sistema. Iste godine se upisala na doktorske studije Inženjerstva informacionih sistema.
Auto je više naučnih radova.

Asistent-Master
05.11.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi29.10.2019.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuLolić T., Stefanović D., Dionisio R., Marjanović U., Havzi S.: Assessing Engineering Students’ Acceptance of an E-Learning System: A Longitudinal Study, International Journal of Engineering Education, 2021, Vol. 37, No. 3, pp. 785-796, ISSN 0949-149X
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniLalić D., Havzi S.: The business implications of chatbots, 8. International Conference on Mass Customization and Personalization - MCPC, Novi Sad, 19-21 September, 2018, pp. 1-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLalić D., Bošković (Vujičić) D., Milić B., Havzi S., Spajić (Stanković) J.: Virtual and Augmented Reality as a Digital Support to HR Systems in Production Management, 25. Advances in Production Management Systems (APMS), Novi Sad: Springer Nature Switzerland AG 2020, 30-3 August, 2020, pp. 469-478, ISBN 978-3-030-57993-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBeric D., Havzi S., Lolić T., Simeunović N., Stefanović D.: Development of the MES software and Integration with an existing ERP Software in Industrial Enterprise, 18. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: IEEE, 20-22 March, 2019, pp. 1-6, ISBN 978-1-7281-4775-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStefanović D., Havzi S., Spasojević I., Lolić T., Ristić S.: Software Tools to Support Visualising Systematic Literature Review, 18. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad, 7-9 October, 2020
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStefanović D., Spasojević I., Havzi S., Lolić T., Ristić S.: Information Systems Success Models in the E-Learning Context: A Systematic Literature Review, 31st DAAAM International Symposium
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniHavzi S.: Learning Environment Digital Transformation: Systematic Literature Review, 8th International Scientific Conference on Industrial Systems Industrial Innovation in Digital Age, 2020
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini***Havzi S.: E-learning Platforms in Higher Education – An Overview of Leading Software and Evidence from University of Novi Sad, 8th International Scientific Conference on Industrial Systems Industrial Innovation in Digital Age, 2020
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent-masterInženjerstvo informacionih sistemaFakultet tehničkih nauka05.11.2020.
Saradnik u nastaviInženjerstvo informacionih sistemaFakultet tehničkih nauka29.10.2019.