Naučni saradnik dr Bojana Bajić


Nedostaje slika

dr Bojana Bajić

Naučni saradnik


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeNaučni saradnik
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Naučni saradnik
15.05.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik01.06.2022.14.05.2023.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Istraživač saradnik25.04.2022.31.12.2022.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Istraživač pripravnik24.04.2021.25.04.2022.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Istraživač pripravnik01.05.2018.24.04.2021.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
NazivU Ustanovi
Model za rano otkrivanje neusaglašenosti procesnih parametara u proizvodnim sistemima

Doktorat

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2022

ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Naučni saradnikProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentResorno ministrarstvo za nauku31.01.2023.
Istraživač saradnikIndustrijski marketing, preduzetništvo i inovacijeFakultet tehničkih nauka25.04.2022.
Istraživač pripravnikIndustrijski marketing, preduzetništvo i inovacijeFakultet tehničkih nauka25.04.2018.