Asistent-master Nikola Rajić


Nedostaje slika

Nikola Rajić

Asistent-master


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent-master

Rođen 26.06.1992. u Zrenjaninu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Osnovne i master akademske studije Građevinarstva, smer Konstrukcije, završio je na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. U školskoj 2016/2017 upisao se na Doktorske akademske studije smer Građevinarstvo.

Od 2016. godine učestvuje, kao Saradnik u nastavi, a od 2017. godine kao Asistent, na izvođenju vežbi na predmetima iz oblasti Teorije konstrukcija na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju i Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Položio je stručni ispit za užu stručnu oblast građevinske konstrukcije i poseduje licencu za obavljanje stručnih poslova izrade tehničke dokumentacije. Bavi se izradom projekata konstrukcije armirano betonskih, prethodno napregnutih, čeličnih i spregnutih konstrukcija zgradarstva, inženjerskih objekata i mostova. Kao projektant i projektant saradnik učestvovao u izradi većeg broja projekata konstrukcija zgradarstva (stambenih, poslovnih, industrijskih, sportskih i ugostiteljskih objekata), inženjerskih objekata i mostova (rezervoara, bazena, reflektorskih stubova, temelja mašina i opreme, objekata za eksploataciju nafte i gasa, cevnih mostova, drumskih mostova, itd.).

Služi se engleskim, ruskim i nemačkim jezikom.

Živi u Novom Sadu.

Asistent-Master
01.04.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent-Master01.04.2017.31.03.2020.Katedra za konstrukcije
Saradnik u nastavi01.04.2016.01.03.2017.Katedra za konstrukcije
NazivU Ustanovi
Nelinearna statička seizmička analiza višespratnih AB okvira

Master rad

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2016

Projekat konstrukcije AB višespratne zgrade sa čeličnom krovnom konstrukcijom

Osnovne studije (po novom)

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2015

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuRajić N., Rašeta A.: Stainless steel I-section columns fire design considering the influence of loading history, Journal of Constructional Steel Research, 2022, Vol. 198, ISSN 0143-974X
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRajić N., Rašeta A.: Initial bow imperfection sensitivity in the buckling resistance of austenitic i-section columns in fire, 19. International Symposium MASE, Ohrid: MASE - Macedonian Association of Structural Engineers, 27-30 April, 2022, pp. 598-607, ISBN 978-608-4510-47-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRajić N., Rašeta A.: Influence of residual stresses on the minor axis buckling of austenitic stainless steel columns in fire, 19. International Symposium MASE, Ohrid: MASE - Macedonian Association of Structural Engineers, 27-30 April, 2022, pp. 618-627, ISBN 978-608-4510-47-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRajić N., Rašeta A., Džolev I., Živaljević V.: Buckling resistance assessment of stainless steel welded I-section columns in fire using ABAQUS, 19. International Symposium MASE, Ohrid: MASE - Macedonian Association of Structural Engineers, Faculty of Civil Engineering, 27-30 April, 2022, pp. 608-617, ISBN 978-608-4510-47-5
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent-masterTeorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka01.04.2020.
Asistent-masterTeorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka01.04.2017.
Saradnik u nastaviTeorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka01.04.2016.