Asistent-master Tatjana Savković


Nedostaje slika

Tatjana Savković

Asistent-master


Telefon021/485-2432
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent-master
KancelarijaKabinet 126C

Diplomirala je 2011. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, Departman za saobraćaj, studijski program Saobraćaj i transport, i stekla zvanje-diplomirani inženjer saobraćaja. Na istom fakultetu i departmanu završila je Master akademske studije 2012. godine i tako stekla zvanje-master inženjer saobraćaja. Školske 2014/2015 upisana je na doktorske studije Fakulteta tehničkih nauka – smer Saobraćaj. Od 1.10.2013. od 30.09.2015. godine zaposlena je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na Departmanu za saobraćaj kao saradnik u nastavi, dok je 1.10.2015. godine izabrana u zvanje asistenta.  Naučno i stručno interesovanje odnosi se na oblasti tehnologije i organizacije drumskog transporta i održivog drumskog transportnog sistema. U toku profesionalnog rada učestvuje u izvođenju vežbi na predmetima: Osnove saobraćaja, Tehnologija drumskog saobraćaja, Organizacija drumskog saobraćaja, Organizacija i upravljanje autotransportnim preduzećem, Informacioni sistemi u drumskom transportu, Upravljanje transportom. Učestvovala je u izradi nekoliko studija javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika. Od februara 2015. godine, učesnik je projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ‘‘Modeli integracije transportnih sistema‘‘ TR36024.

                          

Asistent-Master
01.10.2015.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.10.2013.01.09.2015.Departman za saobraćaj
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre09.11.2015.Katedra za tehnologije transportno-logističkih sistema
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
NazivU Ustanovi
Developing an optimal in-vehicle safety belt promotion system

Diploma

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Comparative Analysis Of Factors Seat Belt Usage In Selected Municipalities Of Serbia

Master rad

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuBasarić V., Jambrović M., Miličić M., Savković T., Basarić Đ., Bogdanović V.: Positive effects of eco-driving in public transport: a case study of Novi Sad, Thermal Science, 2016, Vol. 21, No 1B, pp. 1-10, ISSN 0354-9836, UDK: 621
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPitka P., Simeunović M., Tanackov I., Savković T.: Deterministic model of headway disturbance propagation along an urban public transport line, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No 4, pp. 1147-1154, ISSN 1330-3651, UDK: 62(05)=163.42=111
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSavković T., Miličić M., Pitka P., Milenković I.: Static and Dynamic Eco-Driving, 6. Towards a humane city, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 26-27 Oktobar, 2017, pp. 393-399, ISBN 978-86-7892-962-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSavković T., Miličić M., Gladović P., Škiljaica I., Koleška D.: Benefits of Eco-Driving Usage in Transport Companies - Case Of Scania, 5. Towards a humane city, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 5-6 Novembar, 2015, pp. 421-425, ISBN 978-86-7892-739-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGladović P., Miličić M., Savković T.: The New Mass Passenger Transportation System in Sremska Mitrovica, 2. TES 2010, Sombor: Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, 8-9 Oktobar, 2015, pp. 95-99, ISBN 978-86-7395-340-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMiličić M., Savković T., Atanasković P.: MODERN METHODS APPLICATION FOR THE IMPROVING THE TECHNOLOGY WORK OF TRANSPORT ORGANIYATION, 1. The 1st International Conference on Management, Engineering and Environment ICMNEE, Beograd: Regional Association for Security and crisis management-RABEK, 28-29 Septembar, 2017, pp. 53-65, ISBN 978-86-80698-09-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMiličić M., Atanasković P., Savković T.: Dangerous goods safety advisor (DGSA)-Savetnik za bezbednost opasnog tereta, 8. International Conference Life Cycle Engineering and Management - ICDQM, Prijevor: Istraživački centar DQM-Prijevor, Čačak, 29-30 Jun, 2017, pp. 426-432, ISBN 978-86-86355-33-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMatović B., Bačkalić S., Savković T.: Study of drivers' attitudes and behaviour about use of seatbelt in rural and urban areas, 1. Održivi razvoj ruralnih krajeva, Gospić: Veleučilište ''Nikola Tesla'' u Gospiću, 17-18 Oktobar, 2013, pp. 407-416, ISBN 978-953-56202-3-5, UDK: 629.047:911.373
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSavković T., Miličić M., Pitka P., Stošović N.: MUTUAL INFLUENCE OF TRANSPORT AND TOURISM, 1. First International conference Transport for todays society, Bitola: Faculty of technical science, 19-21 Maj, 2016, pp. 46-52, ISBN 978-9989-786-79-2, UDK: 338.48:656.02
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMiličić M., Basarić V., Savković T.: Softwer Tools for Transportation Management (Računarski programi za upravljanje transportom), 5. Modern trends in traffic, logistics and ecology for sustainable development, Travnik: Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku, 23-24 Maj, 2014, pp. 245-253, ISBN 2232-8807
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDupljanin Đ., Dumnić S., Savković T.: Innovation in the last mile delivery, 1. The 1st International Conference on Management, Engineering and Environment ICMNEE, Beograd: Regional Association for Security and crisis managment-RABEK and European centre for operational research-ECOR, 28-29 Septembar, 2017, pp. 294-300, ISBN 978-86-80698-09-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMiličić M., Atanasković P., Savković T.: Current Information Systems for Improved Operating Company, 4. Towards a humane city, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka , Departman za saobraćaj, 24-25 Oktobar, 2013, pp. 313-319, ISBN 978-86-7892-541-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniIvana M., Miličić M., Stojić G., Savković T.: Aplication of Quality management System in a Transport Enterprise (Primena sistema menadžmenta kvalitetom u transportnom preduzeću), 21. Međunarodna DQM konferencija UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU, Prijevor: Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, 28-29 Jun, 2018, pp. 94-99, ISBN 978-86-86355-36-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMiličić M., Savković T.: Theory Review of Organizational Conflict (Pregled teorija o organizacionom konfliktu), 19. Međunarodna DQM konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Prijevor: Istraživački centar DQM, Čačak, 29-30 Jun, 2016, pp. 297-302, ISBN 978-86-86355-31-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMiličić M., Basarić V., Savković T., Mitrović Simić J.: Analysis of Market Freight Traffic (Analiza tržišta robnog saobraćaja), 18. International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM, Prijevor: Istraživački centar DQM, 25-26 Jun, 2015, pp. 383-388, ISBN 978-86-86355-18-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSavković T., Miličić M., Basarić V., Dejanović B.: Transport Market Researching, 18. International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM, Prijevor: Istraživački centar DQM, 25-26 Jun, 2015, pp. 389-394, ISBN 978-86-86355-18-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMiličić M., Milenković I., Savković T.: Marketing Mix in Transport, 2. The 1st International Conference on Management, Engineering and Environment ICMNEE, Beograd: RABEK and ECOR, 11-12 Oktobar, 2018, pp. 185-196, ISBN 978-86-80698-12-0
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaGladović P., Vasić N., Miličić M., Savković T.: Ekonomična vožnja u funkciji povećanja efektivnosti kompanija u drumskom saobraćaju, Tehnika, 2017, No 6, pp. 903-909, ISSN 0040-2176, UDK: 62(062.2) (497.1)
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMiličić M., Savković T., Koleška D.: Tracking vehicles and drivers using information technologies, Suvremeni promet, 2014, Vol. 34, No 1-2, pp. 21-25, ISSN 0351-1898, UDK: 656
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaSavković T., Gladović P., Miličić M., Basarić V., Pitka P.: Benchmarking as a Tool for Improving the Operations of Transport Companies, Tehnika, 2015, Vol. 4, pp. 681-686, ISSN 0040-2176, UDK: 62(062.2) (497.1)
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMiličić M., Milenković I., Savković T.: Analiza i komparacija troškova održavanja vozila u voznom parku, Put i saobraćaj, 2017, Vol. 63, No 4, pp. 61-64, ISSN 0478-9733, UDK: 625.7/.8+651.1
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMiličić M., Atanasković P., Savković T., Dejanović B.: Fleet Management using the FleetBoard System, Suvremeni promet, 2015, Vol. 35, No 3-4, pp. 168-173, ISSN 0351-1898, UDK: 656
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMiličić M., Savković T., Pitka P., Gladović P., Dejanović B.: Karakteristike "Roll kontejnera" u distribuciji robe široke potrošnje, Tehnika - Saobraćaj, 2016, Vol. 63, No 4, pp. 600-603, ISSN 0558-6208
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaPitka P., Simeunović M., Savković T., Simeunović M.: Headway disturbance control in urban pablic transport, Suvremeni promet, 2016, Vol. 36, No 1-2, pp. 69-72, ISSN 0351-1898, UDK: 656.021+656.1/.5
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMilenković I., Pitka P., Savković T., Vujičić A.: Koncept regionalne integracije sistema javnog prevoza putnika u republici Srbiji, Put i saobraćaj, 2017, Vol. 63, No 4, pp. 55-59, ISSN 0478-9733, UDK: 625.7/.8+651.1
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMiličić M., Gladović P., Bojanić R., Stojić N., Savković T.: Friction stir welding (FSW) process of copper alloys, Metalurgija, 2016, Vol. 55, No 1, pp. 107-110, ISSN 0543-5846, UDK: 621.791.057:531.4:669.3:620.18=111
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMiličić M., Basarić V., Atanasković P., Savković T.: Dynafleet System for Transportation Management , Suvremeni promet, 2015, Vol. 35, No 3-4, pp. 174-178, ISSN 0351-1898, UDK: 656
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaSavković T., Miličić M., Atanasković P., Pitka P., Milenković I.: Impact of Eco-driving on the Environment and Transport Company Operations, Suvremeni promet, 2016, Vol. 36, No 5-6, pp. 283-285, ISSN 0351-1898, UDK: 656
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaDupljanin Đ., Savković T., Dumnić S., Miličić M., Marčeta M.: Istraživanje emisije CO2 kod vozila poštanskog saobraćaja na teritoriji Vojvodine, Put i saobraćaj, 2017, Vol. 63, No 3, pp. 49-53, ISSN 0478-9733, UDK: 625.7/.8+651.1
(M53) Rad u naučnom časopisuSavković T.: Komparativna analiza korišćenja sigurnosnog pojasa u odabranim opštinama Srbije, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2012, Vol. 27, No 12, pp. 2557-2560, ISSN 0350-428X
(M83) Novo laboratorijsko postrojenje, novo eksperimentalno postrojenje, novi tehnološki postupakMiličić M., Bogdanović V., Basarić V., Ruškić N., Škiljaica I., Savković T.: Model za procenu prihoda metodom uzorka za transportna preduzeća, 2015
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent-masterOrganizacija i tehnologije transportnih sistemaFakultet tehničkih nauka01.10.2018.
Asistent-masterOrganizacija i tehnologije transportnih sistemaFakultet tehničkih nauka01.10.2015.
Saradnik u nastaviOrganizacija i tehnologija transportaFakultet tehničkih nauka01.10.2014.
Saradnik u nastaviOrganizacija i tehnologija transporta01.10.2013.