Dušan Milovanović


Nedostaje slika

Dušan Milovanović

Stručni saradnik na projektu


Telefon021/485-2405
E-mail
KancelarijaKabinet 011A
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Stručni saradnik na projektu
01.01.2024.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Viši stručni saradnik01.01.2023.31.12.2023.Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
Viši stručni saradnik01.01.2022.31.12.2022.Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
Istraživač saradnik30.01.2013.Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
Istraživač pripravnik01.01.2011.01.01.2013.Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
NazivU Ustanovi
Produktna berza Novi Sad

Diploma

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2005

Produktna berza Novi Sad

Master rad

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2005

ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Viši stručni saradnikInženjerstvo zaštite životne sredineFakultet tehničkih nauka01.01.2020.
Viši stručni saradnikInženjerstvo zaštite životne sredineFakultet tehničkih nauka27.01.2019.
Istraživač saradnikInženjerstvo zaštite životne sredineFakultet tehničkih nauka27.01.2016.
Istraživač saradnikInženjerstvo zaštite životne sredine30.01.2013.
Istraživač pripravnikInženjerstvo zaštite životne sredine29.12.2010.
Stipendista Min.nauke na dokt.studijamaInženjerstvo zaštite životne sredine01.10.2008.