Asistent sa doktoratom dr Aleksandar Poznić


Nedostaje slika

dr Aleksandar Poznić

Asistent sa doktoratom


Telefon021/485-2376
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent sa doktoratom
KancelarijaKabinet 102

Rođen 21. februara 1984. godine u Odžacima.
Osnovne studije na Fakultetu tehničkih nauka upisao 2003. godine a završio 2009. godine.
Doktorske studije upisao 2010. godine a doktorirao 2017. godine na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment, Katedra za mehatroniku, robotiku i automatizaciju.


Saradnik u zvanju asistenta sa doktoratom
15.12.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.11.2010.01.04.2012.Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
Saradnik u nastavi01.06.2010.01.10.2010.Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
Saradnik u zvanju asistenta sa doktoratom15.12.2017.14.12.2020.Katedra za motore i vozila
Asistent-Master14.05.2012.01.11.2017.Katedra za motore i vozila
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
Naziv funkcijeOdDoOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.01.2015.15.10.2015.Katedra za motore i vozila
NazivU Ustanovi
Automatizacija promene stepena prenosa menjača MA5: ocena 10

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Povećanje ukupnog kočnog momenta magnetoreološke disk kočnice primenom kombinovanog režima rada

Doktorat

IMT Studije (Mehatronika: Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo; Mašinsko inženjerstvo)

Fakultet tehničkih nauka

2017

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuStojić B., Poznanović N., Poznić A.: RESEARCH AND MODELING OF THE TRACTOR TIRE ENVELOPING BEHAVIOR, Journal of Vibration and Control, 2016
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPoznić A., Miloradović D., Juhas A.: A new magnetorheological brake`s combined materials design approach, Journal of Mechanical Science and Technology, 2017, Vol. 31, No 3, pp. 1-7, ISSN 1738-494X
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStojić B, Poznić A, Časnji F. „Test facility for investigations of tractor tire dynamic behavior on hard surfaces“. Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede, Zagreb, Hrvatska
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPoznić A, Časnji F, Stojić B. “ Design considerations for magnetorheological disk brake“, 7. Simpozijum o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu – KOD (7; Balatonfured; 2012 ), ISBN: 978-86-7892-399-9, pp 167-172
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStojić B, Poznić A, Časnji F: Preliminary testing of tractor tire vibration characteristics on new test facility, Actual Tasks on Agricultural Engineering (40; Opatija; 2012 ), ISSN 1333-2651, pp. 195-203
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPoznić A., Miloradović D., Stojić B.: On magnetorheological brake FEM modeling, 9. The 9th International Symposium - KOD 2016 - Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, Balatonfured: Faculty of technical sciences, 9-12 Jun, 2016, pp. 117-122, ISBN 978-86-7892-821-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPoznić A., Miloradović D., Herceg D.: On magnetorheological multi-pole multi-T-rotor brake FEM modelling, 6. International Congress Motor Vehicles & Motors - MVM, Kragujevac: Faculty of engineering, Kragujevac, 6-8 Oktobar, 2016, pp. 159-165, ISBN 978-86-6335-037-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPoznić A., Zelić A., Miloradović D.: Determination of magnetic characteristics of some steels suitable for magnetorheological brake construction, 3. Regional Conference - Mechatronics in Practice and Education (MECHEDU), Subotica: Subotica Tech - College of Applied Sciences, 14-16 Maj, 2015, pp. 130-133, ISBN 978-86-918815-0-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKasaš-Lažetić K., Herceg D., Poznić A., Župunski I., Prša M.: Some experiences in initial magnetization curve measurement, 12. International Conference on Applied Electromagnetics, Niš, 31-2 Avgust, 2015, pp. 1-4, ISBN ISBN 978-86-6125-145
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPoznić A., Miloradović D.: Experimental evaluation of magnetorheological disk brake, 3. International Congress Motor Vehicles and Motors, Kragujevac: Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac, 7-9 Oktobar, 2010, pp. 487-494, ISBN 978-86-6335-010-6
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduPoznić A., Časnji F., Stojić B. “Analysis of a cylindrical Magnetorheological Fluid Brake”, CAR2011. University of Pitesti. ISSN 1453-1100. 2011.
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduPoznić A: MAGNETORHEOLOGICAL FLUID BRAKE APPLICATION POTENTIAL FOR LIGHT VEHICLES. International Congress Motor Vehicles and Motors (3; Kragujevac; 2010 ), ISBN: 978-86-86663-90-0
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaPoznić A, Časnji F, Stojić B. „Potencijali iskorišćenja magnetoreološke kočnice kod poljoprivrednih traktora“. Časopis Traktori i pogonske mašine“, ISSN: 0354-9496, Vol. 16, No. 2, Str. 75-79, UDK 631.372, Izdavač: Naučno društvo za pogonske mašine, traktore i održavanje.
(M83) Novo laboratorijsko postrojenje, novo eksperimentalno postrojenje, novi tehnološki postupakPoznić A.: Laboratorijski uređaj za ispitivanje magnetoreoloških kočnica, 2012
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent sa doktoratomMotorna vozila i motori SUSFakultet tehničkih nauka15.12.2020.
Asistent sa doktoratomMotorna vozila i motori SUSFakultet tehničkih nauka15.12.2017.
Asistent-masterMotorna vozila i motori SUSFakultet tehničkih nauka14.05.2015.
Asistent-masterMotorna vozila14.05.2012.
Saradnik u nastaviMotorna vozila21.05.2011.
Saradnik u nastaviMotorna vozila21.05.2010.