Asistent 1 - magistar mr Irina Udicki


Nedostaje slika

mr Irina Udicki

Asistent 1 - magistar


Telefon021/485-2471
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent 1 - magistar

Odslušala poslediplomske magistarske studije na Šumarskom fakultetu u Beogradu, Odseku za pejzažnu arhitekturu, smer Projektovanje i planiranje u pejzažnoj arhitekturi. Položila pet od ukupno šest ispita sa prosečnom ocenom 10.
Završila osnovne studije na Šumarskom fakultetu u _Beogradu, smer Pejazažna arhitektura (1994-2002) sa opštim uspehom 8.50 u toku studija i ocenom 10 na diplomskom ispitu.
2008.god. Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Odsek za Arhitekturu Saradnik u nastavi na predmetu Pejzažna arhitektura;
2007.god. Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Odsek za Arhitekturu Saradnik u nastavi na predmetu Pejzažna arhitektura, po ugovoru;
2003/06god. Stipendista Ministarstva nauke i zaštite zivotne sredine;
2004/05god. Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Odsek za Pejzažnu arhitekturu Saradnik u nasatavi na predmetima Projektovanje zelenih površina i Pejzažno projetovanje, kao stipendista Ministarstva nauke i zaštite životne sredine;
2002/05god. Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Odsek za Arhitekturu Saradnik u nastavi na predmetu Pejzažna arhitektura, po ugovoru;
2003/04god. Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Odsek za Pejzažnu arhitekturu Saradnik u nastavi na predmetu Urbanizam, kao stipendista Ministarstva nauke i zaštite zivotne sredine;
2002/03god. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Odsek za hortikulturu Saradnik u nastavi na predmetu Projektovanje, podizanje i negovanje zelenih površina, po ugovoru;
2000/02 god. Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Odsek za Arhitekturu Demonstrator na predmetu Pejzažna arhitektura, po ugovoru.

Asistent sa magistraturom
06.03.2014.
Trenutno nema istorijskih podataka o članstvu zaposlenog!
NazivU Ustanovi
Negovanje travnjaka fudbalskih igrališta na primeru stadiona FK"Vojovodina"

Diploma

Biotehničke nauke

Šumarski fakultet

2002

"Područje Petrovaradinske tvrđave - identifikacija i procena karaktera predela"

Magistratura

Biotehničke nauke

Šumarski fakultet

2010

Kriterijum produkcijeOpis
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaUdicki, I., Urbanistički planovi - zaštita i uređenje Petrovaradinske tvrđave, Monografija, knj. 2 - VI Međunarodna ekokonferencija, Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja, Novi Sad, 21-24. septembar 2005. godine, pp. 379-384, ISBN 86-83117-22-X (za izdavačku celinu), ISBN 86-83117-24-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniUdicki, I., Područje Petrovaradinske tvrđave – identifikacija i procena karaktera predela, Mošćenički zbornik, Godina 6, broj 6. - 2. Međunarodna konferencija, Revitalizacija malih povijesnih gradova i njihovog okruženja u Primorsk-goranskoj županiji, Mošćenice, 23-24. oktobar 2009. godine, pp. 141-151, ISSN 1334-6563, UDK: 34::94 (497.5)(0.5) 908(05)
(M72) Odbranjen magistarski radMagistarski rad " Područje Petrovaradinske tvrđave - identifikacija i procena karaktera predela", Šumarski fakultet, Beograd, 2010. godine.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent 1 - magistarArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka06.03.2014.
AsistentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka06.03.2014.
Saradnik u nastaviArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka26.02.2009.
Saradnik u nastaviArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka26.02.2008.