prof. dr Veselin Perović


Nedostaje slika

dr Veselin Perović

Redovni profesor


Telefon021/485-2173
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 302

Prof. dr Veselin Perović, rođen je u Peći,  gde je završio osnovnu školu i gimnaziiju.

Diplomirao je na usmerenju za spoljnu trgovinu Fakulteta za turizam i spoljnu trgovinu (ekonomski fakultet) u Dubrovniku 1982. sa temom: Pozitivno i negativno pri kupovini licenci u jugoslovenskoj privredi.

Završio je specijalističke studije na Fakultetu tehničkih nauka u  Novom Sadu, stručna oblast investicioni menadžment i berzansko poslovanje, odbranio specijalistički rad.: Osnove kontrolinga malih i srednjih preduzeća 2003. Na Fakultetu tehničkih nauka na Odseku za industrijsko inženjerstvo i menadžment, stručna oblast investicioni 2004. godine odbranio magistarski rad sa temom: Osnove kontrolinga malih i srednjih preduzeća sa osvrtom na operativni i strateški kontroling. sa prosečnom ocenom magistarskih studija 9,11. Doktorsku disertaciju odbranio 2006. godine na fakultetu tehničkih nauka sa tezom: Razvoj modela kontrolinga u industrijskim sistemima.
Stručno se usavršavao u inostranstvu na Controller Akademie u Nemačkoj (2008 i 2009) i stekao diplomu kontrolera i instruktora kontrolinga. Od 2014. Godine je Sertifikovani trener kontrolinga Controller Akademie (Certified Controlling Trainer). U Austriji je (2002) završio šestomesečnu obuku iz oblasti menadžmenta malih i srednjih preduzeća. U Italiji je (2003), u nastavnom centru bolonjskog univerziteta  završio specijalizaciju iz menadžementa malih i srednjih preduzeća.

Radno iskustvo: 1985-89 radio je u koncernu Rade Končar, Zagreb, Fabrici elektroporcelana Novi Sad (330) zaposlenih kao rukovodilac odelljenja plana i analize. Od 1989-91 u EIBULL HN (Bull Italia), kao samostalni inženjer prodaje. Od 1991-1993 u CMS Beograd, Predstavništvo Novi Sad, (informatički inženjering), kao menadžer prodaje za Vojvodinu. Od 2004. godine je derektor preduzeća Rodacomm d.o.o. (kontroling i konsalting). Od školske 2006/07. godine radi kao profesor na Fakultetu Tehničkih Nauka Novi Sad.
Na više fakulteta je, po pozivu,  držao predavanja iz oblasti kontrolinga od 2003. g. Koautor je stručne knjige Ekonomika moderna, (2004). Autor je knjige Kontroling, (2007). g. Koautor je knjige Priručnik za investitore, (2008). Koautor je univerzitetskih udžbenika: Upravljačko računovodstvo, (2009),  Poslovne finansije, (2010). Upravljačko računovodstvo – računovodstvo za menadžere (2013), Poslovne finansije – finansije za menadžere, (2015), Osnove kontrolinga (2016), kao i stručne knjige; Osnove kontrolinga (2016). Autor je više desetina naučno-stručnih  radova iz oblasti kontrolinga objavljnih u referentnim stručnim časopisima i predstavljenih na  međunarodnim i domaćim konferencijama.  Od 2007. g. član International Controller Verein (ICV) iz Nemačke. Od 2009. g. član je The Soceity for Advancement of Socio-Economics (SASE) iz Francuske. Član je udruženja ekonomista Vojvodine. Direktor je preduzeća za pružanje kontroling i konsultantskih usluga Rodacomm d.o.o iz Novog Sada.
Školske 2006/07 godine izabran je u zvanje docenta na fakultetu tehnihkih nauka u Novom Sadu  na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment. Školske 2011/12 izabran je u zvanje vanrednog profesora, u martu 2017. godine je izabran u zvanje redovnog profesora. Na redovnim studijama izvodi nastavu iz  predmeta; finansijsko poslovanje, operativna revizija i kontroling i računovodstvo i revizija u osiguranju, na strukovnim specijalističkim studijama je inicijator i izvođač nastave iz predmeta; osnove kontrolinga, kontroling planiranje i izveštavanje. Na doktorskim studijama izvodi nastavu iz predmeta; strateški kontroling.  

Govori englesli, nemački, italijanski i albanski jezik. Oženjen je i otac dvoje dece.

Redovni profesor
01.02.2017.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent20.10.2006.01.08.2011.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Vanredni profesor13.09.2011.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
Naziv funkcijeOdDoOrganizaciona jedinica
Šef katedre01.09.2020.30.09.2021.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
NazivU Ustanovi
Pozitivno i negativno pri kupovini licenci u jugoslovenskoj privredi

Diploma

Ekonomske nauke

Ekonomski fakultet

1982

Kontroling malih i srednjih preduzeca sa osvrtom na operativni i strateski kontroling

Magistratura

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2004

Kontroling u malim i srednjim preduzecina

Specijalizicija

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2003

Razvoj modela kontrolinga u industrijskim sistemima

Doktorat

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2006

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBojanić R., Perović V., Šafranj J., Bojanić T.: Academic Ranking of Universities in Southeast Europe - in print, Croatian Journal of Education, 2021, ISSN 1848-5189, UDK: 37
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPerović V., Bojanić R., Nerandžić B.: Measuring Efficiency of Teaching Process and Faculty in Transition States Using DEA Analysis - in print, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 24, No 5, ISSN 1330-3651
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPerović V., Nerandžić B., Bulatović B.: The Transition Processin the Context of Privatization in the Republic of Serbia (2001-2010) , Actual Problems of Economics, 2013, No 02-2013, ISSN 1993-6788
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPerović V., Nerandžić B., Bojanić R., Živkov E., Bulatović B.: Inflence of Controlling the Investment Projection ERP (M) With Primary Focus on the Cash-flow in the Company, Metalurgia international, 2013, No 3 - 2013, ISSN 1582-2214
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNerandžić B., Perović V., Živkov E., Pašćan S.: Personality and moral character traits and acnowledging the principles of management ethics,auditing and accounting ethics, Economic research, 2012, Vol. 25, pp. 288-312, ISSN 1331-677X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPečujlija M., Perović V., Nerandžić B.: Initiating innovation in Serbian companies organizational cultures, African Journal of Business Management, 2010, Vol. 4, No 18, pp. 3957-3967, ISSN 1993-8233
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPerović V., Nerandžić B.: Controlling as a useuful managament instrument in crisis times, African Journal of Business Management, 2011, ISSN 1993-8233
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBojanić R., Perović V., Nerandžić B., Savić-Šikoparija T., Bulatović B.: Integrated BSC and DEA Models in the Function of Measuring the Success of the Teaching Process, Metalurgia international, 2013, No 3-2013, pp. 44-49, ISSN 1582-2214
(M32) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u izvoduPerović V.: Controlling - a Chalange or necessity in time of crisis, 9. International Conference, Srečanje kontrolerjev: IZZivi in priložnosti kontrolinga, Ptuj, 24-25 Septembar, 2009
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDemko-Rihter J., Perović V., Nerandžić B.: Harmonizacija finansijske i perspektive učenja i rasta u cilju povećanja vrednosti multidivizionalnog preduzeća, 15. Strategic Management and decision support systems in strategic Management, Subotica: Ekonomski fakultet Subotica, 22 April, 2010, ISBN 978-86-7233-252-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPerović V., Nerandžić B., Bojanić R., Radišić S., Demko-Rihter J.: Controlling – as a Choice for Recent SME’s, 3. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 27-29 Maj, 2010, pp. 633-639
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNerandžić B., Perović V.: Internal audit, operational audit and corporative management, 4. Internacional Conference on Engineering Technologies - ICET, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 28-30 April, 2009, pp. 233-238, ISBN 978-86-7892-227-5, UDK: COBISS.SR-ID 245100807
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPerović V., Nerandžić B., Todorović A., Bojanić R.: Controlling in a big company, 4. Internacional Conference on Engineering Technologies - ICET, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 28-30 April, 2009, pp. 239-242, ISBN 978-86-7892-227-5, UDK: COBISS.SR-ID 245100807
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNerandžić B., Perović V.: Internal and operational audit as a quality of corporative management,, 14. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: FTN, 2-3 Oktobar, 2008, pp. 653-658, ISBN 978-86-789-135-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPerović V.: Organizing Controlling, 14. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2-3 Oktobar, 2008, pp. 679-682, ISBN 978-86-789-135-3, UDK: COBISS.SR-ID 233967367
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniZagorčić P., Nerandžić B., Perović V.: Restructuring asa a way towards efficiency of public utilityservices, 14. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2-3 Oktobar, 2008, pp. 653-658, ISBN 978-86-789-135-3, UDK: COBISS.SR-ID 233967367
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPerović V., Nerandžić B., Bojanić R., Todorović A.: Controlling as a a strategic instrument of company management, 14. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2-3 Oktobar, 2008, pp. 683-686, ISBN 978-86-789-35-3, UDK: COBISS.SR-ID 233967367
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPerović V., Bojanić R., Nerandžić B., Todorović A.: Balanced Scorecard as an instrument of strategic controlling, 14. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2-3 Oktobar, 2008, ISBN 978-86-789-35-3, UDK: COBISS.SR-ID 233967367I
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNerandžić B., Perović V., Zagorčić P.: Internal audit, Operational audit and Controlling, quality mechanisms of revised financial statements Naziv skupa: , International Conference Business and Globalization, University “St.Kliment Ohridski” Faculty of Economics Prilep, Ohrid 19-20 October 2007., Book of Abstrakt
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPerović V., Nerandžić B., Surovi V.: What is Controlling? , 13. International Conference "Engineering and Environment Protection", Bratislava: University of ekonomics in Bratislava - Fakulta hospodarskey informatiky EU, 26-28 Jun, 2007, ISBN 978-80-225-2334-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNerandžić B., Perović V., Surovi V.: Operational Audit, Controlling and Balanced Scorecard
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPerović V.: Controlling philosophy Faculty of economics Belgrade, International Scientific Conference, Contemporary chalanges of theory and practice in economics, Accounting and business finance and financial market development, Belgrade 26 - 29 septembre 2007
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPerović V.: Controlling - chalange for a modern enterprise University St. Kliment Ohridski Bitola, faculty of economics - Prilep, International Conference, Business and Globalization. New business strategies and Globalization
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNerandžić B., Perović V.: Internal audit, Operational audit and Controlling - quality mechanisms of revised financial statements University St. Kliment Ohridski Bitola, faculty of economics - Prilep, International Conference, Business and Globalization. New business strategies and Globalization
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPerović V.: Controlling Philosophy International Scientific Conference, Contemporary chalanges of theory and practice in economics, Accounting and business finance and marker development, Beograd 26 - 29. Septembar
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPerović V., Nerandžić B.: Primena kontrolinga u neproizvodnim delatnostima Prva međunarodna konferencija za daljinsko grejanje i hlađenje – Izazovi tranzicije
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNerandžić B., Perović V.: Sistem internih kontrola i operativna revizija kao instrument upravljanja preduzećem u savremenim uslovima , 13. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Herceg Novi: Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 7-9 Septembar, 2005, pp. 859-868, ISBN 86-7780-008-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPerović V.: Kontroling koncept savremenih preduzeća , 13. Industrijski sistemi, Herceg Novi: fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 7-9 Septembar, 2005, pp. 851-858, ISBN 86-7780-008-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNerandžić B., Perović V.: Prilaz strateškim menadžment instrumentima preduzeća primenom operativne revizije kontrolinga i Balanced Score Carda , 13. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Herceg Novi: Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 7-9 Septembar, 2005, pp. 877-886, ISBN ISBN 86-7780-008-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNerandžić B., Perović V.: Sistem internih kontrola i operativna revizija kao instrument upravljanja preduzećem u savremenim uslovima , 13. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Herceg Novi: Fakultet tehničkih nauka, 7-9 Septembar, 2005, pp. 859-868, ISBN 86-7780-008-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPerović V., Nerandžić B.: Prilaz strateškim menadžment instrumentima preduzeća primenom operativne revizije kontrolinga i Balanced Scorecarda , 13. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Herceg Novi: Fakultet tehničkih nauka, 7-9 Septembar, 2005, pp. 877-886, ISBN 86-7780-008-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPerović V., Osmanagić-Bedenik N., Bojanić R.: Reality of Controlling in Serbia – A comparative analysis with its implementation in Croatia, 1. HUFA - International Conference on Financial Analysis, Dubrovnik: University of Zagreb, Faculty of Economics
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTodorović-Dudić A., Perović V., Bojanić R.: Kontroling kao metodološki instrument strateškog kontrolinga, 21. Internacionalni naučni skup SM - Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Palić: Ekonomski fakultet Subotica, 19 Maj, 2016, pp. 946-953, ISBN 978-86-7233-355-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPerović V., Nerandžić B., Bojanić R., Demko-Rihter J., Todorović-Dudić A.: Centralized and decentralized controlling in industrial systems, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 387-390, ISBN 978-86-7892-652-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBojanić R., Perović V., Nerandžić B., Simeunović A., Dvizac D.: The role of financial models in supporting managerial decision making in a company, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, fakultet tehničkih nauka, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 349-354, ISBN 978-86-7892-652-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNerandžić B., Perović V., živkov E.: Sistem eksternih i internih nadzornih instrumenata korporativnog upravljanja, 18. Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Subotica: Ekonomski fakultet Subotica, 18 April, 2013, pp. 193-206, ISBN ISBN 978-86-7233-3
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduPerović V.: Advancement of human resources asa a strategic figure of the companies competitive advantage
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduBulatović B., Perović V.: Human factor and Global Economy as Determinants of Transition Economy Process of Serbia, 21. International Conference SASE, Pariz, 16-18 Jul, 2009
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduBulatović B., Perović V.: Capitalism after Breakdown of Neoliberal Concept, 21. International Conference SASE, Pariz, 16-18 Jul, 2009
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduPerović V.: Controlling as a Chalange in Crisis Times, 1. International Scientific Conference, Economic Policy and Global recession, Beograd: Faculty of economics Belgrade, http://konferencija.ekof.bg.ac.rs, 25-27 Septembar, 2009, ISBN 978-86-403-0843-4
(M41) Istaknuta monografija nacionalnog značajaPerović V., Nerandžić B.: Poslovne finansije, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2010, ISBN 978-86-78-92-240-4
(M41) Istaknuta monografija nacionalnog značajaPerović V., Nerandžić B., Demko-Rihter J., Radišić S.: Finanisjko poslovanje - praktikum za vežbe, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 2010, ISBN 978-86-7892-267-1
(M41) Istaknuta monografija nacionalnog značajaNerandžić B., Perović V., Demko-Rihter J., Radišić S.: Upravljačko računovodstvo - praktikum za vežbe, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2010, ISBN 978-86-7892-268-8
(M41) Istaknuta monografija nacionalnog značajaNerandžić B., Perović V.: Upravljačko računovodstvo, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2009, ISBN 978-86-7892-210-7
(M41) Istaknuta monografija nacionalnog značajaVujičić D., Perović V., Nerandžić B.: Priručnik za investicije, Novi Sad, Stilos, 2008, ISBN 978-86-7892-210-7
(M41) Istaknuta monografija nacionalnog značajaPerović V., Nerandžić B.: Poslovne finansije - finansije za menadžere, Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 2015, str. 1-409, ISBN 9788678926884
(M41) Istaknuta monografija nacionalnog značajaNerandžić B., Perović V., Perović V.: Upravljačko računovodstvo - računovodstvo za menadžere, Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 2013, str. 1-404, ISBN 9788678925702
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Perović V.: Kontroling , Novi Sad, Rodacomm, 2007, ISBN 978-86-7473-329-5
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Dickov V., Perović V., Nerandžić B.: Ekonomika moderna , FTN - Stilos, 2004, ISBN 978- 86-7473-165-1, UDK: COBISS.SR-ID 193944071
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaPerović V., Eiselmayer K., Pascher D.: Financial controlling, Freiburg, Verlag für Controlling Wissen AG, 2014, str. 95-161, ISBN 978-3-3775-0046-1
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaNerandžić B., Živkov E., Perović V.: Integrisane menadžerske kontrole, časopis „Revizor“, 2013, Vol. 2, No 62, pp. 29-39, ISSN 1450-7005
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMarović B., Perović V., Nerandžić B.: Značaj i funkcija kontrolinga u finansijskim uslužnim delatnostima , Ekonomist - Savez ekonomista Srbije i Crne Gore, 2006, Vol. 44, No 1, pp. 132-144, ISSN 0354-5253
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaPerović V., Nerandžić B., Zagorčić P.: Balanced Score Card– savremeni instrument upravljanja privrednim rastom preduzeća , Ekonomist - Savez ekonomista Srbije i Crne Gore, 2005, Vol. 41, No 1, pp. 271-280, ISSN 0354-5253
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaPerović V.: Kontroling koncept preduzeća , Privredna izgradnja, 2004, No 1-2, pp. 113-135, ISSN 0032-8979
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaRadišić S., Perović V., Nerandžić B., Bojanić R.: Kontroling u javnoj upravi kao način provere budžetskog planiranja i trošenja budžetskih sredstava , Paragraf, Beograd, 2010, No 322/2010
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaRadišić S., Nerandžić B., Perović V., Petković A.: Pravno regulisanje revizije i interne revizije u javnim preduzećima, Paragraf, Beograd, 2010, No 322/2010
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaPerović V.: Kontroling u savremenom poslovanju 1451-9178 , BEM, Balkan Energy Magazine. N.Sad, 2005, Vol. 1, No 7, pp. 38-42, ISSN 1451-9178
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaPerović V., Nerandžić B., Zagorčić P.: Venture Capital Fondovi , BEM Balkan Energy Magazine, 2005, Vol. 1, No 8, pp. 28-29, ISSN 1451-9178
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaPerović V., Nerandžić B., Zagorčić P.: Venture Capital Fondovi , Balkan Energy Magazine, 2005, No 8, pp. 28-29, ISSN 1451-9178
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaPerović V., Vujičić M.: Controlling: between theory and practice, International Journal of Industrial Engineering and Management - IJIEM, 2015, Vol. 6, No 4-2015, pp. 165-170, ISSN 2217-2661
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaPerović V., Osmanagić-Bedenik N., Bojanić R., Todorović-Dudić A.: Recent Situation of Controlling in Serbia and Comparation with its Implementation in Croatia, časopis „Revizor“, 2016, No 76/2016, ISSN 1450-7005, UDK: 657.6
(M53) Rad u naučnom časopisuPerović V., Nerandžić B., Radišić S., Bojanić R.: Kontroling u javnoj upravi kao način provere budžetskog planiranja i trošenja budžetskih sredstava, Paragraf, Beograd, 2010
(M53) Rad u naučnom časopisuPerović V.: Značaj kontrolinga za poslovanje savremenih preduzeća
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKovačević I., Katić V., Bojanić R., Nikolić D., Perović V., Nerandžić B., Zubić A.: Način izračunavanja prosečne ocene studiranja, 15. TRENDOVI RAZVOJA - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 2-5 Mart, 2009, ISBN 978-86-7892-157-5
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniNerandžić B., Perović V., Radišić S., Bojanić R.: Interna revizija i kontroling u javnim preduzećima, 1. Studijska konferencija Značaj intenzivnijeg uvođenja interne revizije i kontrolinga u javnom sektoru Srbije, Novi Sad: FTN, 24 Novembar, 2009
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPerović V., Nerandžić B.: Kontroling filozofija savremenih preduzeća
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPerović V.: Osnove kontroling koncepta preduzeća
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPerović V.: Primena kontroling koncepta u različitim oblastima poslovawa
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniNerandžić B., Perović V., Živkov E.: Uloga i značaj interne revizije i kontrolinga za korporativno upravljanje, 2. Konferencija "Kontroling i interna revizija", Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 30-31 Oktobar, 2012, pp. 6-12, ISBN 978-86-7892-450-7
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBojanić R., Perović V.: Kontroling u Srbiji - utopija ili stvarnost, 2. Konferencija "Kontroling i interna revizija", Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 30-31 Oktobar, 2012, pp. 12-15, ISBN 978-86-7892-450-7
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPerović V., Nerandžić B., Bojanić R., Štrbac M.: Perspektive razvoja kontrolinga kao naučne discipline, 2. Konferencija "Kontroling i interna revizija", Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 30-31 Oktobar, 2012, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-450-7
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaPerović V.: Razvoj modela kontrolinga u industrijskim sistemima , Fakultet tehničkih nauka, 2006
(M72) Odbranjen magistarski radPerović V.: Kontroling malih i srednjih preduzeća sa osvrtom na operativni i strateški kontroling, Fakultet tehničkih nauka, 2004
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentUniverzitet u Novom Sadu01.02.2017.
Vanredni profesorProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentUniverzitet u Novom Sadu13.09.2016.
Vanredni profesorProizvodni sistemi, organizacija i menadžment13.09.2011.
DocentProizvodni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka19.10.2006.