doc. mr Izabela Stefani


Nedostaje slika

mr Izabela Stefani

Docent


Telefon021/485-4534
E-mail
Akademsko zvanjeDocent

Izabela Stefani, rođena Berić, rođena je 17.08.1976. godine u Parizu. Osnovnu i srednju školu (Gimnazija - prirodno-matematički smer) završila je u Sremskoj Mitrovici, Srbija. Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, elektrotehnički odsek je upisala školske 1995/96. godine, smer elektroenergetika i diplomirala 2001. godine sa temom: "Izbor podešenja releja sa strujno zavisnom karakteristikom". Školske 2002/2003. godine upisala je postdiplomske studije, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer elektroenergetika - elektroenergetski sistemi i magistrirala 2007. godine sa temom: "Relejna zaštita distributivnih mreža". Od jula 2002. godine do maja 2003. godine, radila je u DMS Grupi, DOO za elektroenergetski inžinjering kao inženjer energetike. Od juna 2003. godine do sada zaposlena je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu - Institut za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, kao asistent-pripravnik. Oblasti rada i angažovanja su vezane za relejnu zaštitu i analizu kratkih spojeva. Do sada je objavila 11 radova.

Docent
01.02.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa magistraturom24.12.2012.01.01.2014.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent sa magistraturom01.02.2008.01.12.2012.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent pripravnik01.06.2003.01.01.2008.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Predavač01.07.2020.31.01.2023.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
NazivU Ustanovi
Izbor podesenja releja sa strujno zavisnom karakteristikom

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Relejna zastita distributivnih mreza

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBekut D., Stefani I., Parmaković A.: Analysis of Irregular State in Radial distribution Network Naziv skupa: 14thInternational conference on Power System Protection
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBekut D., Đurić D., Stefani I.: Indices for relay protection quality in distribution network Naziv skupa: 38thUniversities power engineering conference UPEC 2003
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBekut D., Đurić D., Stefani I.: Optimization procedures for time setting/coordination of relays Naziv skupa: 38th Universities Power Engineering Conference – UPEC 2003
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniD. Bekut, S. Mandić, I. Berić Naziv: Generators Influence on Protection in Distribution Network Naziv skupa: Balkan Power Center Report, Workshop T.1.3, Operation and Control of RES in Isolated Regions
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBekut D., Stefani I., Grbić I.: Algorithm for phase interruption recognition in distribution networks Naziv skupa: 9th International Symposium Interdisciplinary Regional Research , 634. 9th International Symposium, Interdisciplinary Regional Research ISIRR2007, Novi Sad, 21-22 Jun, 2007
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBekut D., Stefani I., Vukobrat N.: Model for fault state calculation when grounding breaker acts Naziv skupa: 9th International Symposium Interdisciplinary Regional Research , 634. 9th International Symposium, Interdisciplinary Regional Research ISIRR2007, Novi Sad, 21-22 Jun, 2007
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić N., Marijanović V., Stefani I.: Smart Grid Solutions in Distribution Networks - Cost Benefit Analysis, 4. China International Conference on Electricity Distribution ICED, Nanjing, 12-16 Septembar, 2010, pp. 1-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović D., Bekut D., Mijatović Lj., Stefani I.: AMI Integration for Enhanced Operations, 1. Metering Europe, Barselona, 6-8 Oktobar, 2009
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović D., Boškov E., Bekut D., Stefani I.: Impact of distributed generators in Hybrid MV and LV distribution networks , 4. European PV-Hybrid and Mini-Grid Conference, Glyfada, 29-30 Maj, 2008, pp. 49-54, ISBN 978-3-934681-72-9
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaBekut D., Stefani I.: Prekostrujna zaštita u slaboupetljanim distributivnim mrežama Naziv časopisa: Elektroprivreda , Elektroprivreda, 2003, No 1, pp. 15-24, ISSN 0013-5755
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaD.Bekut, I.Berić, A.Parmaković Naziv: Prekostrujne zaštite u slaboupetljanim distributivnim mrežama Naziv časopisa: Elektroprivreda
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaD.D.Bekut, R.Bibić, I.Berić Naziv: Programski paket za menadžment distributivnih sistema – II deo: Relejna zaštita Naziv časopisa: Elektrodistribucija
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaBekut D., Bibić R., Stefani I.: Programski paket za menadžment distributivnih sistema - I deo - Kratki spojevi i lokacija kvara, Elektrodistribucija, 2001, No 2, pp. 120-126
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaBekut D., Bibić R., Stefani I.: Programski paket za menadžment distributivnih sistema - II deo - Relejna zaštita, Elektrodistribucija, 2002, No 1, pp. 26-34
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaBekut D., Švenda G., Dujić J., Stefani I.: Mogućnosti za unapređenje termičke zaštite u distributivnim mrežama Naziv časopisa: Elektrodistribucija , Elektrodistribucija, 1998, pp. 244-257
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBekut D., Stefani I., Parmaković A.: Stanje i perspektive razvoja programskog paketa za relejnu zaštitu Naziv skupa: III Jugoslovensko savetovanje JUKO-CIRED
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBekut D., Mandić S., Stefani I.: Generators Impact on Protection in Distribution Network Naziv skupa: Balkan Power Center Report, Workshop T.1.3, Operation and Control of RES in Isolated Regions
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBekut D., Stefani I., Parmaković A.: Izbor podešenja i koordinacija releja u slaboupetljanim radijalnim mrežama Naziv skupa: III Jugoslovensko savetovanje JUKO-CIRED
(M72) Odbranjen magistarski radStefani I.: Relejna zaštita distributivnih mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 2007
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentElektroenergetikaUniverzitet u Novom Sadu01.02.2023.
PredavačElektroenergetikaUniverzitet u Novom Sadu01.07.2020.
Asistent pripravnik RElektroenergetikaUniverzitet u Novom Sadu28.01.2014.
AsistentElektroenergetika01.12.2013.
AsistentElektroenergetika01.12.2013.
Asistent pripravnikElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka01.11.2005.