Предмет: Хемија у графичком инжењерству (17 - F103)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областТеоријска и примењена хемија
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ8
Матичне организационе јединице предмета

Катедра за графичко инжењерство и дизајн
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2004..

Стицање знања, компетенција и академских вештина из области хемије у графичком инжењерству. Развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама у домену хемије у графичком инжењерству. Намера наставника је да кроз овај предмет студент стекне знања о основним појмовима и дефиницијама у хемији у графичком инжењерству. Студент након предмета треба да разуме употребу основних хемијских појмова и дефиниција у контексту учења, проблем постави и реши, развије способност препознавања проблема у домену хемије у смислу идентификације, формулације и могућег решавања као и да упозна основне принципе инжењерског расуђивања и доношења одлука.
Оспособљеност за решавање конкретних проблема из домена хемије која ће студентима омогућити разумевање хемијских процеса и феномена који се јављају у области графичког инжењерства као и стицање критичког и самокритичког мишљења и приступа. Овладавање хемијским поступцима и процесима у домену хемије у графичком инжењерству уз примену научних метода. Након овог предмета студент је способан да: повеже стечено знање са предметима који следе као и да га примени у инжењерским дисциплинама које укључују хемију и хемијске проблеме, комуницира са другим инжењерима и ради у тиму, креативно размишља, демонстрира разумевање и вештину као и да стечено знање употреби за дизајн нових решења инжењерских проблема али и да самостално настави учење везано за хемију ако за то буде потребе.
Предмет обухвата: основне појмове и хемијске законе, јединице, структуру чистих супстанци, структуру чврстих супстанци, природу гасова и течности, структуру атома, грађу атома, енергетске нивое електрона у атому, атомске орбитале, електронску конфигурацију, основна стехиометријска израчунавања, периодни систем елемената, хемијску везу, структуру молекула, појам валенце, јонску везу, ковалентну везу, водоничну везу, металну везу, систематизацију и терминологију основних класа неорганских једињења, оксиде, киселине, базе и соли, карактеристичне хемијске реакције, оксидо-редукционе реакције, комплексне реакције, брзину хемијске реакције, хемијску равнотежу, термохемију, основе електрохемије, електролите и електролитичку дисоцијацију, тврдоћу воде, површинске појаве, површински напон, разливање и квашење, капиларне појаве, адсорпцију, колоидне системе, појам и поделу дисперзних система, својства и класификацију колоида, фотохемију, основе органске хемије, систематизацију и терминологију основних класа органских једињења, хемијске реакције у органској хемији, хемијску структуру полимера, хемијски састав и основна својства штампарских боја, хемијски састав лепила.
Настава се изводи савременим дидактичким средствима и методама, интерактивно у виду предавања и лабораторијских вежби. На предавањима се излаже теоријски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања предметне материје. Селектују се појмови и методе који се могу применити за решавање великог броја задатака. Препоручено је да студенти активно учествују тако да се свака лекција савлада већ на часу. На предавањима се уради један део примера, преостали се раде и на вежбама али и код куће кроз домаће задатке. Поред предавања и вежби редовно се одржавају консултације као и додатне предиспитне консултације. На лабораторијским вежбама се практично примењују стечена знања на расположивој лабораторијској опреми.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Прица, М., Адамовић, С.Хемија у графичком инжењерству2019Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Киурски, Ј., Прица, М., Фишл, Ј.Хемија у графичком инжењерству : Практикум за вежбе2012Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Филиповић, И., Липановић, С.Опћа и анорганска хемија1991Школска књига, ЗагребХрватски
Арсенијевић, С.Органска хемија2001Партенон, БеоградСрпски језик
Eldred, N.R.Chemistry for the Graphic Arts2001GATFPress, PittsburghЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрањене лабораторијске вежбедада20.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда40.00
Присуство на лабораторијским вежбамадада5.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Прица др Миљана
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Адамовић др Савка
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Гвоић др Весна
Асистент са докторатом

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Прица др Миљана
Редовни професор

Лабораторијске вежбе