Predmet: Arhitektura, umetnost i kultura modernog doba 1 (17 - A514)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija
MultidisciplinarnaNe
ESPB2
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.11.2018..

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa tokovima ideja, teorija i praksi u okviru širih društveno-istorijskih, filozofskih, umetničkih konteksta, koji su generisali pojavu i razvoj moderne arhitekture, umetnosti i kulture tokom XIX veka.
Ishod kursa je osposobljavanje studenata za produbljeno razumevanje uzročno-posledičnih veza u razvoju moderne arhitekture, umetnosti i kulture, posmatranih u kontekstu društvenih, političkih, ekonomskih, te opštih kulturoloških prilika XIX veka. Kurs će studente osposobiti da građenu sredinu, umetnički i kulturni milje epohe posmatraju u njihovoj ukupnosti, te da kvalitetno formulišu sopstvene kritičke i analitičke opservacije, stavove i znanja o arhitekturi, umetnosti i kulturi XIX veka.
Predmet istražuje arhitekturu i urbanizam XIX veka; procese industrijalizacije i urbanizacije, nastanak modernih gradova; nova naučna i tehnička otkrića, nove političke i društvene koncepcije, nove koncepte u umetnosti, kao i njihov direktan uticaj na građenu sredinu, umetnost i kulturu ranog modernog doba.
Predavanja, diskusije, prezentacije; obilasci izložbi, muzeja i galerija
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Fremtpon, K.Moderna arhitektura - kritička istorija2004Orion art, BeogradSrpski jezik
Janson, H. W.Istorija umetnosti2016Begen komerc, ZemunSrpski jezik
Diga, ŽakKulturni život u Evropi na prelazu iz 19. u 20.vek2007Clio, BeogradSrpski jezik
Salmi, HannuNineteenth-Century Europe: A Cultural History2008Polity Press, CambridgeEngleski
Olivia, A.B, Argan, Đ.K.Moderna umetnost 1770-1970-2000, I2004Clio, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda65.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Konstantinović dr Dragana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Hočevar Marjeta
Gostujući profesor - istaknuti umetnik

Predavanja
Nedostaje slika

Mihajlović Darinka
Docent iz polja umetnosti

Predavanja