Основне информације

Ниво студија
Основне струковне студије


Звање које се стиче
Струковни инжењер електротехнике и рачунарства (Струк. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
2 / 4


Укупан број ЕСПБ бодова
120


Основне струковне студије Електроника и телекомуникације трају три године (шест семестара), са обавезом стицања минимум 180 ЕСПБ, након чега студент стиче звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Бабковић др Калман
ДоцентТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 2, Семестар: Зимски

Комуникационе мреже31207
Развојни алати у електроници и телекомуникацијама 130307
Дигитална електроника32107
Микрорачунарска електроника30307
Енглески језик - средњи20002

Година: 2, Семестар: Летњи

Развојни алати у електроници и телекомуникацијама 230307
Изборни предмет 100007
Изборни предмет 200007
Изборни предмет 300007
Изборни предмет 400002

Година: 3, Семестар: Зимски

Акустика и аудио-техника31106
Индустријска електроника31106
Изборни предмет 500007
Изборни предмет 600007
Стручна пракса00064

Година: 3, Семестар: Летњи

Изборни предмет 700007
Изборни предмет 800006
Изборни предмет 900006
Самостални практични пројекат10405
Завршни рад - истраживачки рад00003
Завршни рад - израда и одбрана00033