Основне информације

Ниво студија
Основне струковне студије


Звање које се стиче
Струковни инжењер електротехнике и рачунарства (Струк. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
2 / 4


Укупан број ЕСПБ бодова
120


Основне струковне студије Електроника и телекомуникације трају три године (шест семестара), са обавезом стицања минимум 180 ЕСПБ, након чега студент стиче звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Бабковић др Калман
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 2, Семестар: Зимски

Комуникационе мреже3120.007
Развојни алати у електроници и телекомуникацијама 13030.007
Дигитална електроника3210.007
Микрорачунарска електроника3030.007
Енглески језик - средњи2000.002

Година: 2, Семестар: Летњи

Развојни алати у електроници и телекомуникацијама 23030.007
Изборни предмет 130-30-30.007
Изборни предмет 230-30-30.007
Изборни предмет 330-30-30.007
Изборни предмет 42000.002

Година: 3, Семестар: Зимски

Акустика и аудио-техника3110.006
Индустријска електроника3110.006
Изборни предмет 530-21-30.007
Изборни предмет 63110.007
Стручна пракса0006.004

Година: 3, Семестар: Летњи

Изборни предмет 731-30-20.007
Изборни предмет 83110.006
Изборни предмет 93110.006
Самостални практични пројекат1040.005
Завршни рад - истраживачки рад0000.003
Завршни рад - израда и одбрана0003.003