Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер енергетских технологија (Дипл. инж. енерг. техн.)


Образовно поље
Интердисциплинарно


Научно-стручне области
Енергетске технологије: Техничко-технолошке науке


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

О СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ

Студијски програм Чисте енергетске технологије је конципиран као интердисциплинаран студијски програм, кога доминантно чине две научне области, машинско инжењерство и инжењерство заштите животне средине и заштите на раду. У реализацији наведеног интердисциплинарног студијског програма поред предмета из поменуте две научне области, заступљени су и предмети из области електротехничког и рачунарског инжењерства, општих природних дисциплина и индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента. ...
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Гвозденац Урошевић др Бранка
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика 133006
Енергија, друштво и окружење33006
Електромашински материјали30307
Хемија у машинству20204
Изборни предмет - страни језик20002

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 233006
Инжењерске графичке комуникације22119
Техничка физика20206
Механика 1 - основе32017
Изборни предмет - страни језик 220002
Изборни предмет 122005

Година: 2, Семестар: Зимски

Основи термодинамике22005
Основи механике флуида21105
Основи електротехнике22005
Енергетске трансформације22005
Информационе технологије и системи у енергетском менаџменту20207
Теорија вероватноће и статистика22005

Година: 2, Семестар: Летњи

Операциона истраживања33007
Електроенергетски претварачи31207
Енергетска ефикасност33007
Изборна позиција - 133017

Година: 3, Семестар: Зимски

Моделовање и симулација енергетских система21117
Системи аутоматског управљања у енергетици33007
Обновљиви извори енергије32005
Економични и енергетски ефикасни електрични системи22006
Изборни предмет 233006

Година: 3, Семестар: Летњи

Мерење и регулисање22005
Инжењерски прорачуни апарата и уређаја енергетских технологија21106
Чисти извори електричне енергије22027
Изборни предмет 333015
Изборни предмет 422006

Година: 4, Семестар: Зимски

Примењена аутоматизација у индустрији и зградарству21105
Савремене енергетске технологије30205
Пројектовање и планирање у заштити животне средине33007
Изборни предмет 522004
Изборни предмет 633016
Стручна пракса00043

Година: 4, Семестар: Летњи

Изборни предмет 722004
Технологије енергетског искоришћења отпада32106
Изборни предмет 822006
Дипломски рад0001014