Предмет: Инжењерска хемија (12 - Z153)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна област
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ4
Програм предмета

Програм се примењује од 23.10.2012..

Увођење студената техничких струка у основне принципе и законитости хемије.
Стицање основних знања из области опште и неорганске хемије и разумевање свих процеса и феномена хемијских реаговања која се јављају у области инжењерских наука.
Мол, моларна маса. Апсолутна маса атома и молекула. Моларна запремина. Једначина идеалног гасног стања. Хемијска реаговања, стехиометрија. Класификација елемената и ПСЕ. Основни хемијски закони. Структура чистих супстанци. Структура атома. Атомски енергетски нивои. Периодичност особина елемената у ПСЕ. Структура молекула. Хемијска веза. Типови међумолекулских интеракција. Хемијски симболи, формуле и једначине. Дисперзни системи. Раствори. Типови и карактеризација неорганских једињења. Оксидо – редукција. Брзина хемијске реакције. Катализатори. Хемијска равнотежа. Електролитичка дисоцијација. Дисоцијација воде. пХ вредност. Корозија. Корозиони процеси и заштита од корозије. Процеси сагоревања. Токсикологија неорганских материја.
Предавања. Лабораторијске и рачунске вежбе. Консултације, заједничке и индивидуалне. Током семестра студенти су обавезни да присуствују предавањима, лабораторијским и рачунским вежбама. Након успешно реализованих предиспитних обавеза, студенти излазе на завршни испит који се полаже у писменој форми и састоји се од рачунског и теоријског дела. Рачунски део испита може се полагати кроз форму два колоквијума.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
М. Војиновић Милорадов, М. Турк Секулић, Ј. РадонићХЕМИЈА (интерна скрипта)2011ФТН, Нови Сад,Српски језик
М. Војиновић Милорадов ет ал.РАДНА СВЕСКА, Практикум са упутствима за вежбе из предмета ИНЖЕЊЕРСКА ХЕМИЈА2012ФТН, Нови СадСрпски језик
О. Стојановић, Н., Стојановић, Ђ. КосановићШТЕТНЕ И ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ1995Рад, БеоградСрпски језик
И. Филиповић, С. ЛипановићОПЋА И АНОРГАНСКА КЕМИЈА И, ИИ (одабрана поглавља)1991Школска књига, ЗагребХрватски
С. АрсенијевићОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (одабрана поглавља)1998Научна књига, БеоградСрпски језик
G. W. vanLoon and S. J. DuffyEnvironmental Chemistry2011Oxford University Press Inc., New YorkЕнглески
P. MonkMaths for Chemistry2006Oxford University Press Inc., New YorkЕнглески
П. Воллхардт анд Н. СцхореОрганска хемија2004Дата статус, БеоградСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрањене лабораторијске вежбедада20.00
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Колоквијумдане20.00
Колоквијумдане20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Радонић др Јелена
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Турк-Секулић др Маја
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Стошић др Милена
Доцент

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Петровић др Маја
Доцент

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Голуб Марко
Асистент-мастер

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Михајловић др Ивана
Ванредни професор

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Вишковић Миодраг
Асистент - др наука

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Живанчев др Невена
Асистент - др наука

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Брборић Маја
Истраживач сарадник

Лабораторијске вежбе