Predmet: Osnove finansijskog inženjeringa 1 (17 - IFM102)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Program predmeta

Program se primenjuje od 20.05.2014..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Uvod u informacioni i finansijski inženjeringdada

Predmeti kojima je preduslov predmet Osnove finansijskog inženjeringa 1

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Osnove finansijskog inženjeringa 2dada
Cilj predmeta je savladavanje osnovnih znanja i tehnika iz savremenog finansijskog poslovanja i inženjerskog računovodstva, kao osnove za finansijski inženjering.
Studenti će biti osposobljeni da (1) sagledaju ulogu i značaj inženjerskog računovodstva za poslovanje industrijskih sistema i preduzeća, (2) razumeju metode sastavljanja računovodstvenih izveštaja, i (3) razumeju odnose između poslovnih partnera. Takođe, usvojiće osnovne pojmove u oblasti finansijskog inženjeringa, koji se odnose na hartije od vrednosti, procene njihovog rizika, korelaciju, cene i profitabilnost, portfolio hartija od vrednosti i osnovne vrste finansijskih derivata kao što su forvard, fjučers, ugovori i opcije.
T-računi, Kontni plan, Bruto bilans, Elementi završnog računa. Uvod u finansijski menadžment i teorijske osnove moderne finansijske ekonomije. Investiciono okruženje. Finansijska tržišta i instrumenti. Trgovina hartijama od vrednosti. Finansijski derivati.
Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih i računarskih vežbi (u računarskoj laboratoriji) i konsultacija. Tokom celokupnog procesa izvođenja nastave, studenti se podstiču na intenzivnu komunikaciju, kritičko rezonovanje, samostalni rad i aktivan odnos prema procesu nastave. Uslov za dobijanje potpisa i izlazak na završni ispit predstavlja izvršenje svih predispitnih obaveza, u minimalnom obimu od 15 poena.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. MarcusInvestments 10th Global Edition, 10/e2014McGraw-Hill Education EuropeEngleski
Craig W. HoldenExcel Modeling in Investments (5th Edition)2014Prentice HallEngleski
Burton G. MalkielA Random Walk Down Wall Street (11th Edition)2015W. W. Norton & CompanyEngleski
Robert Libby, Patricia Libby and Daniel ShortFinancial Accounting2013McGraw-Hill/IrwinEngleski
Dobromirov, D., Radišić, M.Finansiranje inovativnih preduzeća2015Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Maskell, BrianPractical lean accounting2012CRC PressEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada10.00
Složeni oblici vežbidada10.00
Složeni oblici vežbidada30.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Radišić dr Mladen
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ferenčak dr Miroslav
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Radišić dr Mladen
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vranić Tanja
Asistent - dr nauka

Računarske vežbe