Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер заштите на раду (Дипл. инж. зашт. на раду)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, један је од новијих Департмана на Факултету техничких наука, који је почео са радом 1999. године. На Департману постоје два студијска програма: Инжењерство заштите животне средине и Инжењерство заштите на раду....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Адамовић др Драган
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Увод и принципи заштите на раду33008
Инжењерска хемија20204
Одабрана поглавља из физике 120204
Математика 133006
Електротехника, околина и заштита31206

Година: 1, Семестар: Летњи

Енергија и окружење32017
Математика 233006
Основе механике32007
Хемијски принципи у инжењерству30308
Одабрана поглавља из физике 220204

Година: 2, Семестар: Зимски

Основе рачунарских технологија20215
Градитељство и животна средина33027
Статистичке методе22106
Основе заштите вода21004
Одрживо коришћење природних ресурса и систем заштите животне средине23006
Изборна позиција 120002

Година: 2, Семестар: Летњи

Алтернативна енергетика33028
Машинство у инжењерству заштите животне и радне средине31217
Биохемијски и микробиолошки принципи32107
Мониторинг животне средине30306
Изборна позиција 220002

Година: 3, Семестар: Зимски

Основи термодинамике22005
Основи механике флуида21105
Мерење и контрола загађења31208
Анализа података о стању околине30306
Заштита на раду при извођењу грађевинских објеката22006
Изборна позиција 320002

Година: 3, Семестар: Летњи

Управљање чврстим отпадом32007
Безбедност и заштита на раду са опремом за рад33008
Изборни предмет 122004
Изборни предмет 232017
Изборна позиција 420002

Година: 4, Семестар: Зимски

Пројектовање система заштите33005
Утицај зрачења на безбедност и здравље на раду22004
Безбедност и заштита на раду са средствима грађевинске и комуналне механизације22004
Изборни предмет 122004
Изборни предмет 222005
Стручна пракса00033

Година: 4, Семестар: Летњи

Заштита на раду у унутрашњем транспорту, на претовару и у складиштима33026
Изборни предмет 332005
Изборни предмет 432005
Изборни предмет 532005
Дипломски рад0001014